9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hikaye ve Özellikleri Test Soruları

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hikaye ve Özellikleri Test Soruları

Yeni 9.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi konularına yönelik hazırladığımız konu testlerini sizler için hazırladık. Hikaye nedir, hikayenin özellikleri ve hikaye türleri ile ilgili hazırladığımız test sorularını çözerek konuyu daha iyi pekiştirebilirsiniz. Bu 9.sınıf Türk dili ve edebiyatı testinde gözlemci bakış açısı, kahraman anlatıcının bakış açısı, ilahi(hakim) bakış açısı ile ilgili test sorularını da çözebilirsiniz. Aynı zamanda hikayenin unsurları ile ilgili sorular da bulunmaktadır. 

Hikaye, Hikaye Türleri, Hikayenin Özellikleri Test Soruları

1) Turgut, hayatında ilk defa başka bir insan olma özlemini duydu. hiç bilmediği bir içkinin susuzluğu gibi bir duygu… Değişebilmek… Kendinin bile tanıyamayacağı yeni bir varlık olmak…Bütün canlıların olanca güçleriyle karşı koydukları bir değişim, bir başkalaşım…Korkutucu ve aynı zamanda bir eğilim… Hücreler bütün güçleriyle dış etkenlere karşı koyar ve vücuda girmek isteyen yabancı unsurları dışarı atmaya çalışırken değişebileceğini, onların bu kör inadını yenebileceğini düşünmek, insan için ne kadar zordu? Değişmek, kendine yabancılaşmak demekti.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İlahi(Tanrısal) bakış açısıyla yazıldığı

B) Kahramanın, kendisine sorgulayıcı bir yaklaşımının olduğu

C) Olayların üçüncü kişinin ağzından aktarıldığı

D) Eksiltili cümlelere yer verildiği

E) Dilin alıcıyı harekete geçirme işlevinden yararlanıldığı

2) ………………………… bir anlatıda okuyucuya konuyu ve olayları aktaran kişidir. Bir başka deyişle yazarın anlatıyı aktarmak için kullandığı hayali unsur ya da anlatı figürüdür. Birinci ve üçüncü kişi olmak üzere iki şekli vardır.

Yukarıda boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Anlatıcı                  B) Yazar                C) Karakter                  D) Tip                          E) Kişi

3) I. Anlatıcı, anlatılanların okurun zihninde canlanması için betimlemelere, benzetmelere ve ruh tahlillerine yer verilir. 

II. Mekanların anlatımını etkili kılan unsur, ayrıntıların belirgin kılınmasını sağlayan betimlemedir.

III. Roman, öykü gibi anlatmaya bağlı edebi metinlerde, edebi bir dil kullanılır.

IV. Kahraman anlatıcının bakış açısında olayların akışı anlatıcının elindedir. 

V. İki anlatıcı tipinden söz edilebilir. bunlar "ben" anlatıcı ve "o" anlatıcıdır.

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.          B) II.         C) III.           D) IV.            E) V.

4) ……………………. bakış açısında "o" anlatıcı vardır. Buna bağlı olarak bu bakış açısında, anlatının her unsuru üzerinde bir hakimiyet söz konusudur. Bu bakış açısını kullanan anlatıcı, kurgusal dünyada sınırı olmayan bir güce sahiptir. Olay ve figürlerle ilgili her şeyi bilir; figürlerin iç dünyasına kadar nüfuz edebilir……….. figürün bakış açısında ise daha sınırlı bir durum söz konusudur. "Ben" anlatıcı vardır. Bu bakış açısında yazar, bilinçli bir tavırla, anlatıyı aktarmak için kurguya bir figür yerleştirir ve kurgunun unsurlarını bu figürün bakış açısıyla aktarır. Bakış açısı kullanılan bu figür olayların akışı üzerinde pek etkili değildir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İlahi-kahraman

B) Gözlemci-ilahi

C) Kahraman-gözlemci

D) Tanrısal-gözlemci

E) Gözlemci-kahraman

5) Aşağıdakilerden hangisinde, metin-anlatıcı ilişkisi yanlış gösterilmiştir?

A) Bir an tanıdık bir yüz görür gibi oldu. Dikkatle baktı, hafızasını yokladı. Evet, o olacaktı. İşte karşısındaki adam da onu görmüş, tanımış ve ürkek bir baş eğişle selam vermişti. (ilahi bakış açısı)

B) İki arkadaş bazen, akşamüzerleri caminin duvarı dibinde yan yana çömelerek köye dönen sığırlara bakarlar, yarım saat kadar konuşmadan dururlar, sonra birbirlerine bakıp sırıtarak evlerine giderlerdi. (gözlemci bakış açısı)

C) Kahvedekiler yavaş yavaş çıktılar. Kocakarı, oğlunun başucuna gidip oturdu. Bir eliyle sinekleri kovmaya, öteki eliyle de ihtiyarlıktan ve hastalıktan nohut kadar ufalmış olan gözlerini silmeye başladı. (kahraman bakış açısı)

D) Tekrar önüne baktı. Bir mendil çıkarıp verdim. Titrek elleriyle aldı, onun bu üzgün halini görmek istemiyordum. Elimden gelen her şeyi onun için yapmıştım zaten. (1.kişili anlatım)

E) İhtiyar kadın, iki sıska ve küçük öküzün çektiği kağnının arkasında, çıplak ayakları taşlara takılarak ve elinde değnek, ağlamaktan kısılmış sesiyle öküzlere bağırmaya çalışarak yürüyordu. ( 3.kişili anlatım)

6) Ne eski bir tango melodisi ne de siyah önlüklü mektepli kız resmi, hayır, beni on sekiz yıl evvelki o tatlı hatıraların alemine atan, gazete gördüğüm iki satırlık, kupkuru, alelade bir kiralık ilanı oldu. O anda Pendik sahilleri birden gözümde canlanıverdi. O köşk… O köşkün bizim bahçeye bakan penceresi…Ve o pencereden Mahinur…Sarı bukleleri, menekşe bakışları ile Mahinur…

Bu metnin teması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özlem

B) Mutluluk

C) Çaresizlik

D) Yalnızlık

E) Kabullenme

7) Babam paşayı sevmekle beraber misafir ağırlamayı bir aile namusu saydığı için ona nasıl ikramda bulunacağını bilmezdi. Kasabalı olan ve çok güzel yemek pişirmeyi bilen annem ne dolmalar ne hindi kızartmaları ne tatlılar yapar, her yemeği bir ziyafet sofrasına çevirirdi. Bütün gün çil çil sarı altınları kesesine dolduran paşa, yemek vakitleri oldu mu başındaki kalabalığı savarak sofraya koşar. Yer, içer ve sonunda bir nevi yemek sarhoşu olarak bir müddet oturduğu yerde sızar kalırdı.

Bu metinle ilgili olarak aşağıdaki belirlemelerden hangisi yanlıştır?

A) Olay çevresinde gelişen edebi metindir.

B) Konukseverlik teması işlenmiştir.

C) Olaylar bir anlatıcının ağzından aktarılmıştır.

D) Kişi, zaman yer unsurlarından yararlanılmıştır.

E) Anlatılanlar gerçekliğin bire bir yansımasıdır.

8) Anlatmaya bağlı edebi metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Gerçeğe yaslanmasına rağmen kurmacadır.

B) Yer, zaman, kişi, olay unsurlarından oluşur.

C) Kişiler tip ve karakter özelliği taşır. 

D) Metindeki zaman, yaşanan zamanla doğrudan uyumludur.

E) Olaylar bir tema etrafında birleşir.

9) I. Metindeki olaylar kimin etrafında dönmektedir?

II. Metindeki olaylar nerede geçmektedir?

III. Metindeki olay ne zaman yaşanmıştır?

IV. Metinde ne anlatılmaktadır?

Yukarıdaki sorular aşağıdakilerden hangisini buldurmaya yönelik değildir?

A) Kişi

B) Olay

C) Mekan

D) Zaman

E) Tema

10) İstanbul'un küçük semtlerinden birinde, iskele meydanında oturuyorum. Hava rüzgarlı, vapur bekliyorum. Boğaz vapurlarının gecikmelerini her zaman severim. Pek öyle aldırmam geçen zamana. Kendi kendime, gelmeseler de olur, ben burada kalırım, oyalanacak bir şeyler bulurum elbette, derim. İçimden bir ses sabırsızlık edip gelse şu vapur artık, diye dirense de yine içimden başka bir ses olarak karşılığı hazır: Ne çıkar, burada suyla, havayla, güneşle, ağaçla, rüzgarla kalırım. Hepsinin ayrı sözü var söyleyecek, ayrı tadı var.

Bu metnin teması aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Doğayla bütünleşme

B) Yaşama sevinci

C) Hayata bağlılık

D) Doğa güzelliği

E) Kaçma isteği

11) Bu adam o kadar talihliydi ki daha ikiyüzlülüğünü kendi kendisine bile duyuracak fırsat düşmemişti. Yoksa Sinagrit Baba yakalanır mıydı? Sinagrit Baba hırsından tekrar tepindi. Bağırmak ister gibi ağzını açtı. Kapadı. Sinagrit Baba son nefesini böylece hiçbir insanlık imtihanı geçirmemişin sandalında pişman ve mağrur verdi.

Bu hikayeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Hikayenin çözüm bölümüne ait olduğu

B) Hikayenin serim bölümünden alındığı

C) Göstermeye bağlı bir metin olduğu

D) Yalnızlık temasının işlendiği

E) Öğreticilik amacının ağır bastığı

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hikaye, Hikaye Özellikleri Test Soruları Cevapları

Cevap Anahtarı için sitemizin ana sayfasında üst menüde yer alan TEST CEVAPLARI kategorisine tıklayabilirsiniz. CEVAPLAR İÇİN TIKLA

Cevap Ver