9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 21

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 21

Metni Anlama ve Çözümleme

1)

a) Tekabül gelmek: karşılık gelmek

menşe: kaynak, köken

münasebet: alaka, ilgi

filolog: dil bilimci

2)Dil ile kültür arasındaki ilişki metnin konusudur.

3) Metnin ana düşüncesi: Dil, kültürün temel unsurudur.

Yardımcı düşünceler:

dil ile ifade edilen her şey kültür kavramı içine girer.

Dili oluşturan sosyal hayattır.

Her milleti dilini ve tarihini asırlar boyu yoğurur.

Dil ile tarih arasında sıkı bir ilişki vardır.

4) Dilimize yabancı dillerden giren sözcükler ve bu sözcüklerin günlük hayatta kullanılmasına buna örnek gösterilebilir.

5) DİL VE KÜLTÜR ARASINDAKİ İLİŞKİ İÇİN TIKLAYINIZ.

6) Kültürü oluşturan en önemli unsur dildir. Kültürü geçmişten günümüze, bugünden geleceğe taşıyan dildir. kültürel değerler, zenginlikler dili de geliştirir, zenginleştirir.

 

Cevap Ver