9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları 

2015 2016 eğitim öğretim yılı 9.sınıf Türk edebiyatı yazılı soru ve cevaplarını sizler için hazırladık. Lise 1 Türk edebiyatı dersinden 1.dönem 1.yazılı, 2.yazılı, 3.yazılı; 2.dönem 1.yazılı, 2.yazılı, 3.yazılı olmak üzere toplam en az altı yazılı sınav yapılmaktadır. Türk edebiyatı 9.sınıf 1.dönem 1.yazılı sınavında edebiyat, edebiyat ve gerçeklik, güzel sanatlar, edebi metin, edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi, şiir inceleme yönteminden soru sorulmaktadır. Hazırladığımız Türk edebiyatı 9.sınıf 1.dönem 1.yazılı sorularının cevap anahtarı mevcuttur. Orijinal olarak hazırlanan yazılı sınav sorularımızı sitemizden takip edebilirsiniz. 9.sınıf türk edebiyatı yazılı soruları ortak olarak hazırlanmıştır. 

1)    Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız. ( 10p)

a.    Edebiyat, ………….., ………….., ……………, ……………., …………….  gibi bilim dallarından yararlanır.

b.    Metinler, ……………….. ve ………………… olmak üzere ikiye ayrılır.

c.    Mısralarda aynı ünlü harflerin tekrarlanmasından oluşan ahenge …………..  denir.

d.    Sanat, ………….,  …………… ve  ……………  olmak üzere üçe ayrılır.

e.    Biçim, anlatım ve noktalama özelliklerinin bir araya gelmesiyle oluşan yazı bütününe……………. denir.

2)    Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise ( D), yanlış ise (Y)  yazınız. ( 10p )

a.    Seslerin oluşumunu ve özelliklerini inceleyen bilim dalı fonetiktir. (  )

b.    Akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı insandır.   (  )

c.    Makale kurmaca bir metindir. (  )

d.    Edebi metinler yan anlam değeri açısından zengindir. (  )

e.    Öğretici metinlerde kelimeler yan ve mecaz anlamda kullanılır. (  )

3)   Aşağıdakilerden hangisi dramatik ( ritmik) sanatlardan biri değildir? ( 7p )

a.    Tiyatro         b. Sinema     c. Müzik        d. Dans         e. Opera

4)    Aşağıdaki sanat dallarından hangisi edebiyatla ilişkilidir? ( 8p )

a.    Masal           b. Heykel      c. Mimari        d. Dans        e. Bale

5)    Aşağıdakilerden hangisi edebi bir metin olabilir? ( 5p)

a.    Yemek tarifini anlatan metin

b.    Yerçekimi olayını anlatan bir metin

c.    Sıla özlemini anlatan bir metin

d.    Türkiye’nin akarsularını anlatan bir metin

e.    Dünyanın yıllık hareketini anlatan bir metin

6)    Aşağıdaki boşluğa sanatsal metinler ile öğretici metinlerin özelliklerini yazınız ( 10p )

Sanatsal metin                                                                    Öğretici metin

…………………………………………                       …………………………………………

……………………………………………..                 ………………………………………………

…………………………………………………..         …………………………………………

7)    Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerden biridir? (10p )

a.    Tiyatro         b. Meddah     c. Karagöz     d. Roman      e. Ortaoyunu

Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;
Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.
Yolumun karanlığa saplanan noktasında,
Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

                                       N. Fazıl KISAKÜREK

8)   Yukarıdaki dörtlüğün şekil unsurlarını ( nazım birimi, ölçü, redif-kafiye, uyak düzeni) ve hangi şiir türüne örnek olduğunu belirtiniz. ( 20p )

     Nazım birimi: ……………..          ölçüsü:……………        uyak düzeni ve türü: ……………………

Konu bakımından türü:………………..        redif: ……………….. 

9)    Dil nedir, dil ile kültür arasındaki ilişkiyi kısaca yorumlayınız. ( 10p )

10)  Şiirde ahengi sağlayan unsurlar nelerdir? ( 10p )

NOT: her sorunun puanı sorunun karşısında yazmaktadır. Süre 40 dakikadır. Başarılar dilerim.

                                                                                                                Cemal AKSOY

                                                                                              Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Cevap Anahtarı

1) a) tarih, felsefe, sosyoloji, psikoloji,

b) öğretici metinler, sanatsal metinler

c) asonans

d) fonetik,plastik, dramatik

e) metin

2) DDYDY

3) A

4)A

5) C

6) öğretici metinlerde öğretmek amaçtır, kelimeler gerçek anlamda kulllanılır, tek anlamlılık vardır, nesnel anlatım vardır

Sanatsal metinlerde amaç estetik haz uyandırmak, insanları etkilemektir. Kelimeler mecaz ve yan anlamda kullanılır. Çok anlamlılık vardır. Kurmaca söz konusudur.

7) D

8) Dörtlük, 14'lü hece ölüçüsü, çapraz uyak,

yorum, sında :redif

ta, rü :tam kafiye

9) Herkesin kendine göre bir yorumu olmalı.

10) Ölçü, kafiye, redif, asonans, aliterasyon, ikileme

Cevap Ver