9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları 2015-2016

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

                    9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları 2015-2016

Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım dersleri için kaynak site olan cemalaksoy.org sitesi, Türk edebiyatı yazılı soruları, ders notları, slayt dosyaları, yazar ve şairler, kitap özetleri gibi birçok dokümanı sizlere sunuyor. 9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı, 2.yazılı, 3.yazılı sorularını sizler için hazırladık. Lise 1 Türk edebiyatı 1.dönem yazılı sorularını çözerek gireceğiniz Türk edebiyatı yazılı sınavlarında başarılı olabilirsiniz. 2013 2014 9.sınıflar Türk edebiyatı yazılı soru ve cevaplarını cemalaksoy.org sitesinden takip edebilirsiniz. 9.Sınıf Türk edebiyatı haftada 3 ders saatidir. 1. Dönem 3 yazılı, 2.dönem 3. Yazılı olmak üzere toplam sene boyunca 6 yazılı yapılmaktadır. Türk edebiyatı 9. Sınıf için hazırlamış olduğumuz örnek yazılı sınav sorularını çözerek yazılı sınavlarda iyi not alabilirsiniz.        

 

SORU 1:   İnsanlar çevrelerini,eşyalarını ve kendilerini güzelleştirmeye neden ihtiyaç duyarlar.?(10 p.)

Varlık olarak güzel olana ihtiyaç duymasından kaynaklanmaktadır.Psikolojik olarak beğenme ve beğenilme arzusu taşıyan insanoğlu bu arzusunu çevresine ve kendine somut olarak yansıtmak ister.

 

SORU 2:   Dil ve kültür ilişkisini açıklayınız. (10 p.)

Dil,milli kültürün temel unsuru ve taşıyıcısıdır.Maddi ve manevi kültürel değerlerin oluşmasında ve aktarılmasında dilin önemli bir yeri vardır.Yazarlar kendi dönemlerindeki olayların,anlayışların,geleneklerin izlerini yazılı ve sözlü olarak eserlerinde yansıtırlar.Bu eserleri okuyan yeni nesil,kendi kültürünü,kendi değerlerini öğrenir ve gelecek kuşaklara aktarır.

 

SORU 3: Edebiyat ve Gerçeklik ilişkisini açıklayınız.  (10 p.)

Sanat ve edebiyat eserleri döneminin ilmi,felsefi,teknik,siyasi ve sosyal gerçekliğinden faydalanır.Diğer bilgi ve bilim alanlarının verilerinden yararlanır.Sanat ve edebiyat eserleri gerçekliği “kurmaca gerçeklik” haline getirir.

 

SORU 4:   Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız. (10 p.)

Sanat eseri öncelikle doğruluk ve fayda değil güzellik amacı güder.

D

Sanat eserleri bilimsel eserler gibi bilgilendirici ve nesnel olmalıdır.

Y

Şiirlerden hareketle şiirlerin yazıldıkları dönemin siyasi,sosyal ve kültürel özelliklerine ulaşılabilir.

D

Sanat metinlerinin anlamı yoktur ,anlamları vardır.

D

Edebi metinler yazıldığı dönemin özelliklerinden ve o dönemdeki gerçeklikten belli ölçüler içinde yararlanır.

D

SORU 5Aşağıdaki boşlukları doğru biçimde doldurunuz.  (10 p.)

a)   Resmin malzemesi fırça,boya,tuval; edebiyatın malzemesi ise        Dil         dir.

b)  İnsanların iletişim kurmak ,kendilerini ifade etmek amacıyla bir araya getirdikleri sözlü ve yazılı cümleler topluluğuna     metin      denir.

c)  Fayda değeri hesaba katmadan sadece estetik bir güzellik meydana getirmek amacı güdülen uğraş alanına       güzel sanatlar        denir.

d)  Tasarlanarak üretilen bütüne           kurmaca       denir.

e) Olay,düşünce,duygu ve hayalleri dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirme sanatına          edebiyat            denir.

SORU 6:Şiir ve Zihniyet ilişkisini açıklayınız. (10 p.)

Şiirlerden hareketle şiirlerin yazıldıkları dönemin siyasi,sosyal ve kültürel özelliklerine ulaşılabilir.Dönemin zihniyeti o dönemde yazılan şiirlere yansır.bu yansıma her sanatçı şiirde farklı görülür.

SORU 8:Edebi metinlerin her okunuşta yeni anlamlar  kazanmasının sebepleri nelerdir? (10p.)

Edebi metnin her okunuşta yeni anlamlar kazanması onun çok anlamlılığıyla ilgilidir.Edebi metinlerdeki anlam aynı zamanda okurun kültür,bilgi,yaşayış ve algılayışıyla ile ilgilidir.Bu nedenle aynı metin farklı insanlarda farklı şekilde yorumlanır.

 

SORU 9:Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. (20p.)

Aşağıdaki sanat dallarından hangisi edebiyatla ilişkilidir?

    a)Pandomim    b) Bale    C)Heykel      d)Mimari  e)Tiyatro

Aşağıdakilerden hangisi edebi metin olabilir?

a)Yemek tarifi metni

b)anne sevgisini konu alan bir metin

c)Trafik kazasını anlatan bir haber metni

d)Toriçelli’nin basınç deneyini anlatan metin

e)Karadeniz’in nüfus yapısını anlatan metin

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir terim ya da imge kullanılmamıştır?

a)bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.

b)Damat şeker gibi çocuktu.

c)Her sanat eseri gerçeği temsil eden bir kurmacadır.

d)Bütün gece çalışmış ve uykusuz kalmıştı.

e)çocuk gibi sevinmişti bu haberi alınca

 

I.edebi metinlerin amacı bilgi vermek değildir.

II.Edebi metinler gerçeği aynen yansıtmalıdır.

III.Edebi metinlerde mecazlar ve yan anlamlar vardır.

IV.Edebi metinlerde kelime ve cümlelerin yerini değiştirmek mümkündür.

V.Edebi metinler kurmacadır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

a)I-II        b) II-IV       c) III-V      d)IV       e)III

Gerçekliği ele alış bakımından aşağıdakilerden hangisi farklıdır?

a)gazete haberi  b)tıbbı makale  c)roman 

     d) dilekçe   e) sözleşme

Aşağıdakilerden hangisi kurmaca metindir?

a)makale   b)  deneme   c)hikaye  d)anı    e)gezi yazısı

Heykeltıraş-mermer arasındaki ilişki aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde vardır?

a)ressam-sergi salonu

b)yazar –dil

c)soprano-opera

d)besteci- konser

e)oyuncu-sahne

 

“İster öğretici,açıklayıcı metin ister sanatsal metin olsun her yazı belli bir okur kitlesine ulaşmak yazılır.”

 Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleye en yakındır?

a)öğretici ,açıklayıcı yazılar okura hitap etmek zorunda değildir.

b)öğretici ,açıklayıcı yazılar somut gerçeklere dayanır.

c)her sanatsal yazı okur üzerinde aynı etkiyi göstermez.

d)belli bir okur kesimine ulaşması hedeflenmeyen hiçbir    yazı yoktur.

e)öğretici ,açıklayıcı yazılarla sanatsal yazıların anlatım biçimleri birbirinden farklıdır.

Cevap Ver