9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2015-2016

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2015-2016

2015-2016 eğitim öğretim yılı türk edebiyatı dersi 9. sınıf yazılı soruları ve cevaplarıcemalaksoy.org sitesinden indirebilirsiniz. 9.sınıf türk edebiyatı1. dönem 1.yazılı sınav sorularımızın cevap anahtarını aşağıdaki indirme butonuna tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. lise 1 türk edebiyatı 1. dönem 1. yazılı sorularını indirme butonuna tıklayarak bilgisayarınıza indirebilir, türk edebiyatı sınavlarında kullanabilirsiniz. Cevap anahtarı pdf formatında hazırlanmıştır. Cemal Aksoy

1)Aşağıda verilen cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

  • (   ) Sanat eseri, estetik bir güzelliği amaçlar.
  • (   )Sanat eseri insanı merkeze alır.
  • (   )Sanatçı, doğayı olduğu gibi taklit eder.
  • (   )İnsan her türlü birikimini dil aracılığıyla sonraki kuşaklara aktarır.
  • (   )Şairlerin içinde bulundukları dönemin zihniyetinden etkilendikleri görülür.cemalaksoy.org

2) Aşağıdaki cümlelerde bırakılan boşluklara uygun sözcükleri yazınız. ( zihniyet, redif, edebiyat, dil, insanın)

  • Dize sonlarındaki aynı görevdeki sözcük ve aynı görevdeki ekler arasındaki benzerliğe …………….. denir.
  • Bir şiir incelenirken onun içerdiği mesajı anlayabilmek için söz konusu dönemin ………………….bilinmesine ihtiyaç vardır.
  • Kültür, …………… aracılığı ile gelecek kuşaklara aktarılır.
  • ………………… dil ile gerçekleştirilen güzel sanat etkinliğidir.
  • Sanat, ……………….var olma şartlarından biridir ve insan olan her yerde güzel sanat etkinliği vardır.

3)Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlardan biridir?

A) Edebiyat    B)Heykel       C)Resim        D)Mimari       E)Dans

4) “ birlik ve bütünlüğünü, dil, en güçlü bağdır, sağlayan, milletin”

Yukarıdaki kelimeleri kurallı ve anlamlı bir cümle haline getiriniz.

5)Edebi metinlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Edebi metinlerde dil çoklukla yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır.

B) Edebi metinler gerçeği kurgulayarak aktarır.

C) Edebi metinler bilgi verme amacı taşır.

D)Edebi metinler sistemli bir yapıdır.

E)Edebi metin, her okunduğunda yeni anlamlar kazanır.

6)        Sokak lambaları öksürüyordu

Yukarıda bulutlar yürüyordu

Bu dizlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Bazı varlıklara insan özelliği verilmiştir.

B)11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

C)Zengin kafiye vardır.

D) “r” seslerinin tekrarıyla asonans yapılmıştır.

E)Redif vardır.

7)  Kıvılcım var o ürperten sönüşten

     Kıvılcımda mesajlar var dönüşten

Yukarıdaki şiire göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

Nazım birimi:

Ölçü:

Kafiye:

Redif:

Gelenek:

8)Dil ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)Dil, anlaşmayı sağlayan bir iletişim aracıdır.

B)dil, ancak insanla var olabilir.

C)Dil, seslerden oluşmuş bir sistemdir.

D)Dil, kişinin düşünce yapısını yansıtır.

E)Dil, gelişmeye kapalıdır.

9)”şelale, kuş yuvası, bal peteği, örümcek ağı, lale” sanat eseri sayılmaz.

Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)İnsana bir faydasının dokunmaması

B)İnsan tarafından oluşturulmaması

C)İnsanı konu edinmemesi

D)Estetik bir amacının olmaması

E)İnsanın duygularını yansıtmaması

10)Aşağıdakilerden hangisi şiirin biçim özelliklerinden değildir?

A)Nazım birimi

B)Tema

C)Uyak biçimi

D)Redif

E)Ölçü

Cemal Aksoy

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

2015-2016 9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Sorularına ve Cevap Anahtarına Ulaşmak İçin İndirme Butonuna Tıklayınız.

İNDİR

13 YORUMLAR

Cevap Ver