9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

lise 1 Türk edebiyatı 1.dönem yazılı soru ve cevaplarını paylaşarak siz değerli ziyaretçilerimizin faydalanmalarını amaç edindik. 1.dönem Türk edebiyatı 1.yazılı soruları bitti. Şu anda Türk edebiyatı 9.sınıf 1.dönem 2.yazılı sınavı yapılmaktadır. Tüm öğrenciler lise 1 edebiyat sınavında başarılı olmak ister. Yazılı sınavında başarılı olmak için dersimizi iyi dinlemeliyiz. Bu nedenle sınava girmeden lise 1 edebiyat konularını iyi öğrenmeliyiz. e okul lise türk edebiyatı 9.sınıf 2.yazılısı aşağıdaki gibi sorulabilir.cemalaksoy.org

1)    Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise ( D), yanlış ise (Y)  yazınız. ( 5p )

a.    Edebi metin, malzemesi dil olan güzel sanat etkinliğidir. (D   )

b.    Edebi metnin dili gündelik dilden farklı bir dildir.( D  )

c.    Sanatsal güzellik  insanın oluşturduğu bir güzelliktir. (D  )

d.    Öğretici metinlerde kelimeler yan ve mecaz anlamda kullanılır. (Y   )

e.    Mısralarda aynı ünlü harflerin tekrarlanmasından oluşan ahenge aliterasyon denir. (Y  )

2)    Aşağıdakilerden hangisi görsel (plastik) sanatlardan biri değildir?  ( 5p )

a.    Mimari          b. Edebiyat    c. Heykel       d. Resim       e. Hat

3)    Aşağıdaki sanat dallarından hangisi edebiyatla ilişkilidir? ( 5p )

a.    Heykel          b. Hikaye      c. Mimari       d. Bale          e. Opera

4)    Aşağıdaki boşluğa sanatsal metinler ile öğretici metinlerin özelliklerini yazınız ( 6p )

Sanatsal metin                                                                    Öğretici metin

……öznellik hakimdir……………………………………                       ………nesnellik…………………………………

……kelimeler mecaz anlamda……………………                 ………………gerçek anlam………………………………

……çokanlamlılık…………………………………………         ………………………tekanlamlılık………………………

5)    Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerden biri değildir? (5p )

                  a.      Roman b. Hikaye      c. Tiyatro      d. Masal          e. Fabl

6)   Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. ( 15 puan )

a.    Bir sözün benzetme amacı güdülmeden hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanılmasına ………kinaye………………  denir.

b.    Bir sözün benzetme amacı gütmeden başka bir sözün yerine kullanılmasına ……mecazımürsel……………..  denir.

c.    Bir kimseyi iğnelemek amacıyla, bir sözü karşıt anlamını düşündürecek biçimde kullanmaya  ……tariz…………… denir.

d.    İnsana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklar için kullanma sanatına …teşhis……………  denir.

e.    Sadece benzeyen ve benzetilen ile yapılan benzetmeye …teşbihibeliğ……………………….   denir.

7)    Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise ( D), yanlış ise (Y)  yazınız. ( 10 p)

a.    Benzetme yönü bulunmayan fakat diğer öğeleri olan benzetmeye Teşbih-i Mücmel denir.(D )

b.    Benzetmede temel öğeler; benzetilen ve benzetme yönüdür. (  Y  )

c.    Temel öğelerden sadece biri söylenerek yapılan benzetmeye istiare denir. ( D  )

d.    Birden çok gerçek anlamı olan bir sözü herkesçe bilinen ( yakın) anlamında değil de uzak anlamını kastederek kullanmaya tevriye denir. (D     )

e.    Herhangi bir olayı gerçek bir nedeninin dışında güzel bir nedene bağlama sanatına tenasüp  denir. (Y  )

8)   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? ( 10p)

a.    Cevap bekleme amacı gütmeden sözü soru şeklinde ifade etmeye istifham denir.

b.    Anlamca birbirleriyle ilgili sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla oluşan sanata tenasüp denir.

c.    Bir olayı veya durumu gerçeğinden fazla göstererek anlatmaya mübalağa denir.

d.    Söylenişleri ve yazılışları bir anlamları farklı olan iki sözcüğü bir arada kullanmaya tedric denir.

e.    Düzyazıda kullanılan uyağa seci ( iç uyak ) denir.

9)   Aşağıdakilerden hangisi edebi( sanatsal) metinlerin özelliklerinden biri değildir? ( 5p)

a.    Edebi metinlerde mecazlar ve yan anlamlar vardır.

b.    Edebi metinler kurmaca metinlerdir.

c.    Edebi metinler öznel niteliktedir.

d.    Edebi eserlerde estetik değerler öne çıkar.

e.    Edebi eserlerde tek anlamlılığa yaslanan bir dil kullanılır.

10)                Aşağıdaki şıklardan hangisinde plastik, ritmik ve fonetik sanatların örnekleri sırasıyla verilmiştir? (4p)

a.    Mimari, resim, bale

b.    Mimari, müzik, tiyatro

c.    Heykel, edebiyat, dans

d.    Hat, opera , edebiyat

e.    Sinema, edebiyat, müzik

11)               Aşağıdaki sözlerde geçen sanatları bularak altlarına yazınız. ( 20 p)

 

Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü

……teşbih…………………………………………………………………………………………………

."Biliyorum / Şiir bir pencere kuşudur."

……………teşbih………………………………………………………………………………………….

Güneş, denizin mavi sularında saçını yıkıyordu."

………teşhis……………………………………………………………………………………………….

Kurban olam kurban olam / Beşikte yatan kuzuya

……………istiare…………………………………………………………………………………………

Rüzgâr uyumuş,ay gülüyor; her taraf ıssız."

……………………teşhis…………………………………………………………………………………..

Karşısında ağzımı açamadım ki."

………………………kinaye…………………………………………………………………………………

"Beni ne çok sevdiğini ( ! ) biliyordum zaten;iki yıl sonra telefon
etmek zahmetine girerek bunu kanıtladın."

………………………………tariz………………………………………………………………………

Bir düğün havası eserdi mahallemizde ,kayısı ağaçları gelin olunca.

……………………………teşhis……………………………………………………………………………

"Lâleyi,sümbülü gülü hâr almış
Zevk u şevk ehlini âh u zâr almış."    (  har: ateş ,    şevk: istek , arzu     ah: ağlamak  zar: ağlamak,üzülmek

………………………tenasüp……………………………………………………………………………………

"Her inişin bir yokuşu, her yokuşun bir inişi vardır."

      ………………………tezat…………………………………………………………………………………..

12) Aşağıda verilen dörtlüğün ölçüsünü, kafiyesini , redifini, kafiye şemasını nazım birimini ve konu bakımından hangi şiir türüne girdiğini belirtiniz.( kafiye ve redifi üzerinde gösterip sonra sağdaki boşluğa yazınız) ( 15 p)

                                                                               Vezin: …11'li hece………………………………..

Bağından her güzel bir gül seçerdi,                                 kafiye ve redif :…eç:tk, ol:tk, erdi, dun ey gönül:redif
Bundan mı sarardın soldun, ey gönül?                        Uyak şeması ve türü:…abab çapraz uyak……………….
Kadınlar geçerdi, kızlar geçerdi,                                 nazım birimi: …
dörtlük………………..
Bir zaman aşk için yoldun, ey gönül!                   Konu bakımından şiir türü: ……
lirik……………

NOT: her sorunun puanı karşısında yazmaktadır. Süre 40 dakikadır. Başarılar dilerim.

                                                             Cemal AKSOY

                                                   Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Cevap Ver