9. Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

9. Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

1)

    … Altı ay sonraydı, köye tahsildarlar geldi. Yol parası vereceklerin arasında muhtar beni de okudu. Yanlış olcak diye kulak asmadım. Birkaç kere gelip gittiler, aldırmadım. Yirmi senedir yol parasından muaftım.

                                                                                           Sabahattin ALİ

Yukarıdaki metin hangi bakış açısıyla anlatılmıştır?( 10p)

Kahraman anlatıcının bakış açıs

2)  Anlatmaya bağlı metinleri yazınız. (10p)

roman, hikaye, masal, destan, halk hikayesi

3)

          Çiçeklerle hoş geçin,

        Balı incitme gönül.

        Bir küçük meyve için

        Dalı incitme gönül.

                            Bestami YAZGAN

Yukarıdaki şiir parçasına göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız. (12p)

·    Nazım birimi     :dörtlük

·    Ölçüsü            :7'li hece ölçüsü

·    Uyak örgüsü ve türü :abab, çapraz uyak

·    Kafiye ve redifi :çin:zengin kafiye, al:tam kafiye, redif: ı incitme gönül 

·    Gelenek :halk şiiri geleneği

4) Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (10p)

·    Gazelin ilk beytine  ……matla…………….   denir.

·    Kasidenin giriş bölümüne  …nesib-teşbib………….. adı verilir.

·    Mesnevinin uyak örgüsü …aa bb cc…………… şeklindedir

·    Destanlar milli iken masallar   …evrensel……………. dir.

·    Mısra sonlarındaki çift ses benzerliğine …tam……… kafiye denir.

5) "Benim oğlum çok cesurdur canım,horozdan korktuğuna bakmayın."

Yukarıdaki cümlede bulunan edebi sanatı yazınız. (7p)

tariz(iğneleme)

6) Belli bir sınıfı ya da belli bir zihniyeti temsil eden değişmez özellikler gösteren kişilerdir. Kahraman tek yönüyle ele alınır. Genele hitap eder.

Yukarıda açıklaması yapılan kavramı yazınız.(7p)

tip

7) Aşağıdaki cümleleri doğru yanlış olarak değerlendiriniz. (12p)

·    Destanlar manzum olarak yazılır. (  D  )

·    Halk hikayeleri genellikle aşk ve kahramanlık konularını işler. (  D   )

·    Romanda uzun betimlemelere ve ruhsal tahlillere yer verilir. ( D   )

·    Destanlar toplum vicdanının sesi olduğundan milli bilinci güçlendirirler.  (D    )

·    Destanlar, doğal destan ve yazılı destan olmak üzere ikiye ayrılır. (Y     )

·    Halk hikayesi bir yazar tarafından kaleme     alınır.  ( Y    )

8) Aşk konusunu işleyen üç  halk hikayesi örneği   yazınız. (9p)

Kerem İle Aslı, Tahir İle Zühre, Arzu ile Kamber

9)  Maniler kaçlı hece ölçüsüyle söylenir ve mani çeşitlerini yazınız. (10p) 

7'li, düz mani, yedekli mani, kesik mani

10) Göstermeye bağlı metinlerde bulunan parantez içi ifadeler ne anlama gelmektedir, yazınız. (6p)

kahramanların hareketlerini, jest ve mimiklerini 

11) Çehov Tarzı ( durum) hikayesinin Türk edebiyatındaki en büyük temsilcisi kimdir?(7p)

Sait Faik Abasıyanık

Cevap Ver