9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Cemal Aksoy tarafından hazırlanan 9. sınıf Türk edebiyatı 2. dönem 1. yazılı sınav soruları aşağıdadır. Türk edebiyatı yazılı sınav sorularımızın cevaplarına sayfanın altındaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. cemalaksoy.org

1)Aşağıdaki bilgileri Doğru (D), Yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.(10p)

 • (    )Hikayedeki temel çatışmanın en kısa ifadesine tema denir.
 • (    )Edebi metnin dili, günlük konuşma dilinden farklıdır.
 • (    ) Edebi metinde anlatılan gerçeklikle yaşanan gerçeklik arasında farklılık yoktur.
 • (    ) Hikaye göstermeye bağlı edebi bir türdür.
 • (    ) Orta oyunu göstermeye bağlı bir edebi türdür.

2)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcükler ile tamamlayınız.  (14p) ( manzum, anlatmaya, mutlu, acıklı, olağanüstü, manzum, yapma, doğal, göstermeye, gerçek)

 • Olay çevresinde oluşan edebi metinler ………………….metinler ve …………………metinler diye ikiye ayrılır.
 • Halkın tarihi süreç içerisinde meydana getirdiği yazarı belli olmayan destanlara ……………….destan denir.
 • Bazı şair ve yazarların kendi milletlerinin tarihi olaylarına kendi duygu, düşünce ve ifade biçimlerini katarak oluşturdukları destanlara …………. Destan denir.
 • Masallar daima …………………sonla biter.
 • Masallarda ……………………… öğelere ve kişilere yer verilir.
 • Destanlar ……………………………… olarak yazılır.

3)Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi bir metnin yapısını oluşturan unsurlardan biri değildir? (8p)

A) Olay örgüsü                  B) Kişiler       C) Zaman      D)Konu                  E)Mekan

4)Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir? (8p)

A) Olayların belli bir zamana bağlanmaması

B) miş’li geçmiş zamanda anlatılması

C)Belli bir yazarının bulunmaması

D) Milli duygularla dini inançları işlemesi    cemalaksoy.org

E)Eğitici nitelik taşıması

5) “ O akşam işimden erken çıkabilmiştim. Şöyle Beyoğlu’na kadar bir uzanayım, dedim. Köprüden saatlerdir pis bir hava ile dolmuş ciğerlerimin teneffüs hakkını vererek Haliç’i ve Boğaziçi’ni selamlayaraktan geçtim.”

Yukarıdaki metne göre aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde tamamlayınız.(12p)

Yukarıda metin ……………………………..bakış açısıyla yazılmıştır.

Yukarıdaki metin ………………………ağzıyla yazılmıştır.

6)Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi metinlerin özelliği değildir?  (8p)

A) Anlatılanla okuyucu arasında mutlaka bir anlatıcının bulunması

B)Betimlemelerden yararlanılması

C) Sanatsal özellik taşıması

D)Sözcüklere farklı anlam değerleri kazandırılması

E) Kanıtlayıcı anlatımın olması

7)Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız. (10p)

a)Masal                                    (….)Çalıkuşu

b)Halk hikayesi                           (….)Ergenekon Destanı

c)Roman                          (….) Keloğlan Masalları

d)Mesnevi                        (….) Kerem ile Aslı

e)Destan                          (….)Leyla ile Mecnun

8)  Anlatmaya bağlı edebi metinlerden beş tanesini yazınız.(10p)

 

9)        I.Metin

“Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer top oynarken eski harman içinde… Yuvarlandım, yumak oldum; toparlandım, toprak oldum. Toprak evde buldum kazı… Kazı hancıya verdim, hancı bana mazı verdi…”

2.Metin

Balıkçı

“Babacığım, terlemişsin, gel, terini sileyim!”

“Sil bakayım, benim güzel, merhametli meleğim!”

“Nerde kaldın?”

“Denizdeydim, bugün sular azgındı;

O her zaman küreğime boyun eğen akıntı

Çılgın akan bir sel gibi öfkesini artırdı;”….

 

3.Metin

Mektebde anunla oldı hemdem

Bir nice melek-misal kız hem

Bir saf kız oturdı bir saf oğlan

Cem’ oldı behişte hûr u gılmân

Yukarıda verilen metin örneklerinin türünü yazınız.(12p) (roman, hikaye, destan, halk hikayesi, masal, mesnevi, manzum hikaye)

 

10) Halk hikayeleri ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?  (8p)

A)Sevgi ve kahramanlık konuları işlenir.

B)Kişiler gerçek yaşamdakilere yakındır; olağanüstülükler oldukça sınırlıdır.

C)Oluştukları çağdaki sosyal yapıyı ve iç mücadeleleri anlatır.

D)Anlatım tümüyle nesre dayalıdır.

E)Anlatıcıları okur yazar, az çok kültürlü kişilerdir.

Not: Her sorunun puan değeri karşısında yazmaktadır. Süre 40 dakikadır. Başarılar dileriz.

Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Cevap Anahtarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

İNDİR

Cevap Ver