9.Sınıf Türk Edebiyatı 2.dönem 2.Yazılı Soruları

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

9.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

Sevgili öğrenciler, 9.Sınıf Türk edebiyatı dersi diğer edebiyat derslerine göre hem zevklidir hem de Türk edebiyatı için çekirdek bilgileri oluşturmaktadır. 9. sınıfta Türk edebiyatı dersinde öğreneceğiniz konuların size çok büyük katkısı olacaktır. 9. sınıfta divan edebiyatı, halk edebiyatı gibi iki temel edebiyatı görüyorsunuz. 2.dönem yazılı soruları genel ağırlıklı olarak bu iki konudan çıkmaktadır. Bu iki edebiyat kolunu iyi öğrenirseniz hem yazılılarda başarı gösterirsiniz hem de diğer sınavlarda zorluk çekmezsiniz. cemalaksoy.org sitesi olarak sizlere hizmet etmeye devam ediyoruz.

1. Aşağıda adları verilen destanların karşılarına doğal destan mı, yapay destan mı olduklarını yazınız. 

Kurtarılmış Kudüs: ……Yapay……………………………..……          

Ramayana: ………Doğal……………………………….. 

Alp Er Tunga: …………Doğal……………………………      

Kaybolmuş Cennet: ………Yapay……………………. 

İgor: …………………Doğal………………………………  

Üç Şehitler: ………………Yapay………………………      

2. Aşağıdaki cümlelerde noktayla gösterilen yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. 

Beş mesnevinin bir araya getirilmesiyle oluşan esere ….…hamse………………… denir. 

Mesneviler aruz ölçüsünün ………kısa………….. kalıplarıyla yazılır. 

    …………..Köy Seyirlik Oyunları………………….,  köylülerin uzun kış gecelerinde eğlenmek, vakit geçirmek için ortaya koydukları oyunlardır.

 

3. “Ecel büke belimizi

     Söyletmeye dilimizi

     Hasta iken halimizi

     Soranlara selam olsun.        

                              (Yunus Emre)

Yukarıdaki dizelerin kafiyesini, redifini, kafiye şemasını ve hangi ölçüyle yazıldığını bulunuz.

Kafiyesi:l; yarım kafiye,   imizi:redif,     aaab, 8'li hece ölçüsü 

4. Gevheri der işler hata

    Katırlar baskındır ata

    Olur olmaz maslahata

    Çocuklar karışır oldu

                           (Gevheri)

Yukarıdaki şiirin konusu bakımından türünü bulunuz.

 Satirik şiir

5. Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın “Nûş ettim (içmek) güneşin akan rengini.” dizesinde geçen söz sanatını bulunuz.

 Kapalı istiare

6. Karagöz oyununun fasıl bölümü hakkında bilgi veriniz.

O                Oyunlara ad olan bölümdür. Karagöz oyunları isimlerini burada geçen olay örgüsünden alırlar. Karagöz ve Hacıvat dışındaki diğer tipler ağırlıklı olarak bu bölümde perdeye gelir, kendilerini gösterirler. Basit entrikalarla oluşan düğüm yine bu bölümde çözüme kavuşturulur.

7. Durum hikâyelerinin özellikleri hakkında bilgi veriniz.

Hikâyede asıl olan "olay" değildir. Hikâye, sona erdiği zaman her şey bitmiş değildir. Hikâye, asıl bundan sonra başlıyor  demektir. Zira, kişiler tamamıyla tanıtılmadığı, olaylarda kesinlik hâkim olmadığı için okuyucunun hayal kurması devamlı hareket hâlindedir ve kendine göre yorumlar yapmaya uygundur.

8. Göç destanında hâkim olan zihniyet nedir? Açıklayınız.

   Göç  destanında hâkim olan zihniyet olağanüstü güçtür. Çünkü destanlarda esas belirleyici olağanüstü durumlar-dır.  Burada da belirleyici unsur Türk yurdunun bereket kaynağı olan “kutsal kaya”dır. Kutsal kaya gidince ülkenin saadeti de gitmiş oluyor. 

 9. Türk tiyatrosu kaça ayrılır? Açıklayınız.

1. Geleneksel Türk Tiyatrosu: Karagöz, Orta Oyunu, Meddahlık, Köy Seyirlik Oyunları

2. Modern Türk Tiyatrosu: Komedi (güldürü), Dram, Trajedi (ağlatı, tragedya) 

10. Halk hikâyelerinin özelliklerinden dört tane yazınız.

       1-) Tarihi bir olayın olması şart değildir.

2-) Nazım(şiir)-nesir(düz yazı) karışıktır. Zamanla nesir nazıma üstünlük kazanmıştır.

3-) Şahısları ve olayların anlatılmasında realist çizgilere daha çok yer verilmiştir.

4-) Kahramanlıktan çok aşk maceraları konunun ağırlığını teşkil etmektedir.

 Cemal AKSOY(Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

Cevap Ver