9.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

9.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

1- Orta oyunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Taklit, mimik, doğaçlama gibi yetenekler ortaya konur.
B) Asıl kişiler Pişekâr ve Kavuklu ’dur.
C) Geleneksel Türk tiyatrosunun bir türüdür.
D) Günümüz tiyatrosuna en yakın türdür.

E) Önceden hazırlanmış metinlerden hareketle canlandırılır.

2.Aşağıdakilerden hangisi Türk Edebiyatında Çehov tarzı öykülerin(Durum öykülerinin) en önemli temsilcisidir?

A)Sait Faik Abasıyanık B)Halit Ziya Uşaklıgil C)Ömer Seyfettin 

D)Orhan Kemal E)Refik Halit Karay

3.Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyunundaki asıl bölümdür?

A)Mukaddime B)Muhavere C)Atışma D) Fasıl E)Bitiş

Azmışlara yol gösterici, az isteyene bol gösterici; bilmeyene bildirici; görmeyene gördürücü. Halk sarayının kapıcısı, gönül evinin yapıcısı.
4-Bu parçadaki altı çizili sözler aşağıdakilerden hangisini örneklendirir?
  A) Seci   B) İmale   C) Cinas  D) Aliterasyon  E) Zihaf
 
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda
 
5-Yukarıdaki mısralarda bulunan edebi sanatlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Teşbih-i beliğ / Mübalağa B)Teşbih-i beliğ / Tecahül-i arif
C)Mübalağa / Teşhis D)Kapalı istiare / Teşhis
E)Tecahül-i arif / Kapalı istiare
 

 I. İlk edebi roman II. İlk realist roman III. İlk tarihi roman

6-Yukarıda numaralandırılmış bilgiler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

      I                      II           III

A) Mai ve Siyah- Cezmi- Araba Sevdası

B) İntibah- Araba Sevdası- Cezmi

C) Araba Sevdası- İntibah –Karabibik

D) Karabibik- Eylül -Telemak

E) İntibah- Mai ve Siyah- Cezmi

 

7-“Ben gazetedeki köşemde roman eleştirileri yapmam. Zaten bu köşenin görevi de eleştiri değildir. Amacım, okuyucuya bazı günlük sorunları tanıtmak, bu sorunlar hakkında düşüncelerimi, derinliğe inmeden, kanıtlamaya kalkmadan söylemektir. Kısa, yoğun, günübirlik yazılardır bunlar.” diyen bir sanatçının özellikle hangi türde yazdığı söylenebilir? A) Mektup   B) Fıkra   C) Deneme   D) Makale   E) Anı

 

8. . Divan şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 97ÖYS

A) Yabancı sözcüklerle ve kurallarla yüklü bir dil kullanılmıştır.

B) Ölçü olarak aruz ölçüsü kullanılmıştır.

C) Kavramlar, ortaklaşa kullanılan kalıplaşmış sözlerle anlatılmıştır.

D) Konular genellikle gerçek yaşamdan alınmıştır.

E) Söz sanatlarına yer verilmiştir.

 

 – İki tür hikâye tarzı vardır:

1. “Maupassant tarzı” da denilen başı ve sonu olan “olay hikâyesi”

2. “A. Çehov tarzı” da denilen belli bir olaya dayanmayan, modern “durum hikâyesi”

 

9.Yukarıda özellikleri verilen hikâye tarzlarının Türk edebiyatındaki en iyi uygulamacıları aşağıdakilerden hangisidir?

A) A. Mithat Efendi, Emin Nihat             B) Ömer Seyfettin, S. Faik Abasıyanık

C) S. Faik Abasıyanık, Ömer Seyfettin   D) Emin Nihat, Ömer Seyfettin

E) Ömer Seyfettin, A. Mithat Efendi
 
I.  Olaylar, bir ana olay etrafında gelişir.                                                                                                                                  
II. Kişi kadrosu geniştir.
III. Kişiler ve olaylar ayrıntılarıyla ele alınır.
IV. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
V. Olaylar geniş bir zamana yayılarak anlatılır.
 
11-Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Hikâye   B)Halk Hikâyesi   C) Roman   D) Masal    E)Mesnevi
 

12-Aşağıdakilerden hangisi 'Karagöz'ün özelliklerinden biri değildir? 

    A)   Gölge oyunudur 'tasvir' denilen bir takım şekillerin arkadan    

          ışıklandırılarak beyaz bir perdeye aktarılmasıyla oluşur.  

          B)  Karagöz okumuş, Hacivat okumamış halktan biridir.

          C)  Oyunun kurucusunun Şeyh Küsteri olduğu söylenir.

          D)  Tuluata dayanan Karagöz 28 oyundan oluşur.

          E)  Oyunun asıl kişileri 'Karagöz, Hacivat'tır.'

13-Edebiyatımızda manzum hikâyeleri ile ünlü iki sanatçımız, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Tevfik Fikret – Yahya Kemal Beyatlı

B) Yahya Kemal Beyatlı –  Ziya Paşa                                                                                                                                     

C) Ahmet Haşim –  Mehmet Akif Er-soy

D) Mehmet Akif Ersoy –  Tevfik Fikret

E) Ziya Paşa –  Ahmet Haşim

14-Tragedya türü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kaba, çirkin sayılabilecek olaylar sahnede geçmez.

B) Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.

C) Konuları, mitolojiden ve tarihten alınır.

D) Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.

E) Anlatımda soyluluk ve ciddilik aranır.

Cemal AKSOY(Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)


Cevap Ver