9 Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık Sayfa 135 Cevapları

9 Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık Sayfa 135 Cevapları

Ekoyay yayıncılık Türk edebiyatı 9 ders kitabına ait ders kitabı cevaplarını paylaşmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda sayfa 135'te bulunan 3.metin Aşık Garip ile Şah Sanem Hikayesine ait soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Hayvancılık önemli bir geçim kaynağıdır.

Haramiler insanların malını mülkünü yağmalamakta, aileleri dağıtmaktadır.

Rüyaya büyük önem verilir.

Aşk uğruna her türlü çile çekilir.

2)Metinde adı geçen kişiler: Tebrizli Hoca Ahmet, Hoca Ahmet’in Oğlu Rasul (Aşık Garip), Şah Sanem, Ak Sakallı Pir, Resul’un annesi ve kız kardeşi, Hoca Sinan, Deli Mahmut

3)Metinde zaman: Metinde anlatılan olayların tam olarak ne zaman yaşandığı belli değildir. Olayların başlangıç zamanı Rasul’ün 15 yaşından sonraki dönemdir.

Metinde mekan: Metinde en çok öne çıkan mekan, İran’ın Tebriz şehrinde çayırlık çimenlik bir yerdir.

4)Tema aşktır.

5)Metinde Rasul’ün rüyada ak sakallı bir pir görmesi, bu pirin elinden aşk kadehini alıp içmesi, Şah Sanem adlı kızı görüp kendinden geçmesi ve uyandığında kendiliğinden saz çalmaya başlaması, ilk iş olarak Şah Sanem’e kavuşmak için diyar diyar dolaşması, aşıklar kahvesinde ozanlarla atışması gibi olaylar aşıklık geleneği ile ilgilidir. Bu özellikler birçok halk hikayesinde görülür.

3.Etkinlik

 

Masal

Destan

Halk hikayesi

Dil ve anlatım

Kalıplaşmış sözler ve tekerlemeler vardır.

Coşkulu bir anlatım vardır.

Masalımsı bir anlatımla birlikte şiirsel üslup vardır.

Yapı

Düzyazıyla yazılır. tekerleme, döşeme, bitiş bölümleri vardır.

Düzyazıyla yazılır..

Hem düzyazı hem de nazım biçiminde yazılır.

Tema

Akıl ve ince zeka

Göç

Aşk

Anlatıcı

Masal anlatıcısı (ilahi bakış açısı)

İlahi bakış açısı

Halk ozanının dilinden anlatılmıştır. (ilahi bakış açısı)

 

4.Etkinlik

Halk hikayeleri İslam’ın kabulünden sonra ortaya çıkmıştır. Halk hikayelerinin 13 ya da 14. Yüzyıldan itibaren yaygınlık kazandığını söyleyebiliriz.

Cevap Ver