9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık Sayfa 27-28-29 Cevapları

9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık Sayfa 27-28-29 Cevapları

Ekoyay Yayıncılık 9. Sınıf Türk Edebiyatı 27. Sayfa Cevapları

Hazırlık

Tamtam, posta güvercinleri, dumanla haberleşme, mektup, telgraf, telefon, radyo, fax makinesi, televizyon, bilgisayar, internet

Ekoyay Yayıncılık 9. Sınıf Türk Edebiyatı 28. Sayfa Cevapları

1)Metnin kendi içinde anlamlı en küçük parçaları cümlelerdir. Cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturarak bir araya gelmesiyle paragraflar meydana gelir.cemalaksoy.org

2)Metindeki cümleler birbirini anlam bakımından takip edecek şekilde sıralanmıştır. Cümleler yalnızca anlam bakımından değil, yapısal yönden de birbirine bağlanır. Bu görevi de bağlaçlar yerine getirir.cemalaksoy.org

3)Biyoloji, coğrafya ve tarih derslerinde okuduğumuz metinlerde amaç öğretmek, bilgi vermektir. Bu metnin yazılış amacı ise estetik bir zevk vermek, okuyucuya yeni bakış açıları kazandırmaktır.

4)Yazara göre  her kelimenin bizim göremediğimiz bir hayatı vardır. Kelimeler hayatımıza renk katar, duygularımıza yön verir. Düşüncelerimizi kelimelerle ifade ederiz.

5)Manzum metinlerde coşkulu ve duygulara hitap eden bir ifade özelliği vardır. Mensur eserlerde anlatım tıpkı bir konuşma gibi düzdür. Manzum metinlerde devrik, mensur metinlerde kurallı cümleler ağırlık kazanır. Manzum metinleri oluşturan birimler “dize, dörtlük, beyit, bent” gibi şekillerdir. Mensur eserler ise cümle ve paragraf dediğimiz birimlerden oluşur.

1.Etkinlik

a)Ad Tamlamaları: otobüs yolculuğu, yayla düzlükleri, ceketin yakası, Anadolu köylüsü

Sıfat Tamlamaları: bir otobüs yolculuğu,  yüzü geniş yayla düzlükleri

Edat Grupları: yayla düzlükleri gibi rahat

Zarf- fiil Grupları: aldırmadan konuşan

Bağlama Grubu: rahat ve serin, yağdan ve tozdan

9. sınıf türk edebiyatı ders kitabı cevapları ekoyay yayınları, lise 1 türk edebiyatı ders kitabı cevapları burada.

Ekoyay Yayıncılık 9. Sınıf Türk Edebiyatı 29. Sayfa Cevapları

b)Kelimelerin eklerin de yardımıyla bir araya gelerek anlamlı bir bütünlük oluşturur. Birden fazla kelimenin bir araya gelip oluşturduğu bir bütünlüğe kelime grubu denir.

c)Kelime ve kelime grupları belli bir duyguyu, düşünceyi, yargıyı ifade edecek şekilde cümle haline gelir. Cümlelerin oluşması için başta yüklem ve özne olmak üzere cümlenin öğelerin de olması gerekir.cemalaksoy.org

Ç)Cümleler kelimelerin, paragraflar ise cümlelerin birleşmesinden oluşur. Bir cümle tek bir duygu, düşünce, tasarı ya da yargının ifadesidir. Paragraf ise aynı konuda anlam bakımından birbiriyle ilişkili cümleler topluluğudur. Anlamsal bir bütünlük vardır.

d)metindeki parçalar arasında bütünlüğü sağlayan en önemli unsur anlam ilişkisidir. Bağlaçlar, edatlar, kelime grupları ve cümleler ise bu bütünlüğün oluşmasını sağlayan yapı unsurlarıdır.

6)Karışık biçimde verilen kelimeleri anlamlı bir şekilde düzenlersek şu şekilde ortaya çıkar:

“Hayatı hoş bir hale getirmenin sırrını bulabilmek için her şeyden önce güler yüzlü olmayı, gülümsemeyi öğrenin.”

Kitaptaki “öğrenmeyi” kelimesi yanlış yazılmıştır. Bu kelime “öğrenin” şeklinde olmalı.)

3.Etkinlik

“Usta, sanatkar, demek, aslında, o, bir, kelime, kuyumcu, başka, değil” kelimeleri metindeki  şu cümlenin eklerinden arındırılmış halidir:

“Usta sanatkar dedik ya, aslında o bir kelime kuyumcusundan başkası değildir.”

Kelimeler aldıkları ekler yardımıyla birbirleriyle ilişki kurar, kelime gruplarını oluşturur ve cümlenin anlamının ortaya çıkmasını sağlarlar. Bir kelimenin tek başına taşıdığı anlam ile cümlede kazandığı anlam aynı olmayabilir.

Ekoyay Yayıncılık Türk Edebiyatı 9 Ders Kitabı Sayfa 31-32 Cevapları İçin Tıklayınız.

Cevap Ver