9.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı

                  9.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı                                                                 

 KAŞAĞI’DAN

     Ahırın avlusunda oynarken aşağıda, gümüş söğütler altında görünmeyen derenin hüzünlü şırıltısını işitirdik. Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem, İstanbul'a gittiği için benden bir yaş küçük olan kardeşim Hasan'la artık Dadaruh'un yanından hiç ayrılmıyorduk. Bu, babamın seyisi, yaşlı bir adamdı. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk. En sevdiğimiz şey atlardı. Dadaruh'la birlikte onları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek, ne doyulmaz bir zevkti. Hasan korkar, yalnız binemezdi. Dadaruh onu kendi önüne alırdı. Torbalara arpa koymak, yemliklere ot doldurmak, gübreleri kaldırmak eğlenceli bir oyundan daha çok hoşumuza gidiyordu. Hele tımar. Bu en zevkli şeydi. Dadaruh eline kaşağıyı alıp işe başladı mı, tıkı… tık… tıkı… tık… tıpkı bir saat gibi… yerimde duramaz,

—Ben de yapacağım! diye tuttururdum.  (…)                                                          ( ÖmerSeyfettin)                                                                     

Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre değerlendiriniz.

 

1.   Yukarıdaki alıntı, hikâyenin serim, düğüm, çözüm bölümlerinden hangisine ait olabilir? ( 5 P )

 düğüm


2.   {Bu hikaye hangi tür hikayeye aittir? ( 5 P )

 olay hikayesi


{3.   Metin hangi bakış açısıyla yazılmıştır? ( 5 P )

 Kahraman anlatıcının bakış açısı

 

“Her şey her gün değişiyordu. Önce harfler değişmişti, yepyeni bir yazı çıkmıştı. Eski yazı da bir çırpıda ortadan kalkmıştı tabii. Eski ve yeni her konuda yan yana yaşıyor, karşıt anlayışlar birbirini yok etmeye çalışıyorlardı. Aydınlar yeni harflerle basılan kitapları okuyorlar ve kitapların üzerindeki düşüncelerini eski harflerle bir kenara yazıyorlardı. Sonra kelimeler değişti.”                                                                                                                                                                                                                                                                        Oğuz ATAY                                                                                                                                                                               


{4


{5.   Yukarıdaki metinde dönemin        toplumsal………………… hayatıyla ilgili bilgiler yer almaktadır. Cümlede boş bırakılan yeri anlamlı olarak tamamlayınız.( 5 P )

 

 “ Adam suyu içince nedense çocukluk günlerini hatırladı Başını camdan yana döndü, akıp giden görüntülere daldı.Ölen babasını, eski mahalledeki evlerini , dut ağaçlarını , uçurtma uçurduğu çayırları hayal etti. Adamın içine bir hasrettir çöktü. Gazeteden, havadislerden falan uzaklaştı.” 

 

{6.Bu metin hangi bakış açısıyla yazılmıştır? ( 5 P )

 İlahi bakış açısı

 

{7.   Aşağıdaki cümlelerin başındaki parantez içlerine yargılar doğru ise ( D ) yanlış ise  ( Y ) yazınız.( 10 P ) 


         (    D  ) Edebi metinlerde belirli bir mesleği, zihniyeti ya da çevreyi temsil eden, kalıplaşmış davranışlar ve konuşmalar sergileyen, aynısı veya benzerleri başka eserlerde de karşımıza çıkabilecek kahramanlara tip denir.


         (   Y   ) Bir hikayedeki olayların, kişilerin, zaman ve mekanın gerçek hayatta birebir karşılığı vardır.


{     (  Y    ) Öyküde tasvir ve tahlillere ayrıntılı yer verilir.      


{         (   Y   ) Olay çevresinde gelişen edebi metinlerde tema, yazıldığı dönemin özelliklerini yansıtmaz.


{(  D    ) Olay hikayesinin kurucusu Fransız yazar Mauppassant’tır 


8.   Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. ( 10 P )


·         Olay çevresinde gelişen edebi metinler………anlatmaya………………………… ve ………göstermeye………………………. diye ikiye ayrılır.


·         Saatleri Ayarlama Enstitüsü,Huzur ve Abdullah Efendinin Rüyaları adlı eserler………Ahmet Hamdi Tanpınar………………………………‘a aittir.


·        Türk Edebiyatında Olay Hikayesinin en önemli temsilcisi……Ömer Seyfettin……………………………………..’dir.


·  Türk Edebiyatında Durum Hikayesinin en önemli temsilcilerinden birisi …Sait Faik Abasıyanık………………………………………’tır.


{9.   Aşağıda maddeler halinde   sıralanan  edebi türleri ilgili oldukları alanın karşısına yazınız.  ( 10 P )                                                                       

      Edebi türler                                       

  a. Manzum Hikaye    b.Meddah    c.Komedi    d.Orta Oyunu    e.Halk Hikayesi                                    

   f. Masal                    g.Roman      h.Trajedi      ı.Dram              i. Hikaye

 

  Geleneksel Tiyatro :    meddah, orta oyunu       

  Modern  Tiyatro :    trajedi, dram, komedi

  Anlatmaya Bağlı Türler :      manzum hikaye, masal, roman, hikaye, halk hikayesi       

 


{10.              “Annesinin ölümü, yazarı derinden etkiledi ve onda büyük bir yapıtın tohumlarının oluşmasını sağladı. Ne var ki içindekileri kaleme dökme deneyimi az olduğu için, oluşturduğu romanda okuduğu romanların ayak izleri kendini gösterdi.”

 Yukarıdaki metinde geçen “oluşturduğu romanda, okuduğu romanların ayak izleri kendini gösterdi” sözüyle anlatılmak istenen nedir? ( 10 P )

 Kitabını yazarken okuduğu kitapların etkisinde kalmıştır.

   

                                            GÜVERCİN  AVI’ndan

“ Kuşbaz Hüseyin Bey, gene yerinden kımıldamadı, gene başını çevirmedi; o zaman zabitlerle be­raber eski çiftlik uşağı güvercin kümesinin başucunda çömelen adama yaklaştılar; biri omuzundan sarstı, diğeri sakalından çekti. Birkaçı karşısına çömeldi. Fakat çömelmeleriyle kalkmaları bir oldu. Hepsi birden haşyetle geri geri çekildiler ve birbirlerine demincek zabitin İspiro’ya yaptığı işareti tek­rar ettiler. Filvaki, ihtiyarın simasına acayip bir mehabet çökmüştü. Gözlerinde madenî bir parıltı var­dı ve bakışı bir süngünün ucu gibi sabit, dik, sert ve mütearızdı. Lekesiz ak sakalı ise yüzüne sürdü­ğü kuşların al kanına boyanmıştı; sanki çenesine Türk bayrağından bir parça sarmış gibiydi.”

                                                                                  Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Millî Savaş Hikâyeleri)

           Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplandırınız.


11.              {Yukarıdaki alıntı, hikâyenin serim, düğüm, çözüm bölümlerinden hangisine ait olabilir? ( 5 P )

 düğüm 


{14.            Hikaye hangi bakış açısıyla yazılmıştır? ( 5 p )

 Gözlemci bakış açısı

 

                  Bana kara diyen dilber

                  Gözlerin kara değil mi


                     Yüzünü sevdiren gelin


                    Kaşların kara değil mi      (Karacaoğlan)

   

15.Bu şiir için  aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?   ( 5 p )

A)Ayrılıktan şikâyet etmektedir.                        B)Sitem etmektedir.                                             C)Sevgilisini savunmaktadır.

D)Siyah rengin avantajlarını anlatmaktadır.     E)Hayalindeki güzelin tipini betimlemektedir.

 

( 1) Kapım kapalı. Açmak istiyorum. (2) Açarsam hastanenin benim için hazırladığı felaketlerin hepsi birden içeri girecek sanıyorum.  (3) Karanlık bastı. (4) Elektrik düğmesini çevirdim. (5) Gayet zayıf bir ışık…”

 

 16. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi ruhsal durumu yansıtmaktadır?  ( 5 p )

     A) 1                     B) 2               C) 3              D) 4            E) 5

 

“Her sorunun puan değeri sorunun yanında belirtilmiştir, toplam 100 puandır. Süre 40 dakikadır.”

                                                                                                                                           Başarılar dilerim                                                                                                   

Cevap Ver