9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Konuları

9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Konuları

cemalaksoy.org Türk  edebiyatı, dil ve anlatım, Türkçe derslerine kaynak bir eğitim öğretim sitesidir. Türk edebiyatı dersine ait yazılı soruları ve cevapları, ders kitabı cevapları, proje- performans ödev kapakları, 100 temel eser ve önemli roman ve hikayelerin değerlendirme yazılarını sitemizde bulabilirsiniz. Ayrıca Türk edebiyatı dersine ait test soruları ve bu test sorularından oluşan soru bankasına da ulaşabilirsiniz. 9. sınıf Türk edebiyatı ders konuları, 10. sınıf Türk edebiyatı ders konuları, 11. sınıf Türk edebiyatı ders konuları, 12. sınıf Türk edebiyatı ders konularını müfredata göre tanzim ederek sizlere sunduk. Hazırladığımız Türk edebiyatı dersi ders notlarını kısa, özgün ve faydalı bir şekilde hazırladık. 

9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Konuları Şunlardır:

1. Ünite: Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Güzel Sanatlar ve Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri

Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi

Dilin Önemi ve İnsan Hayatındaki Yeri

Metin

 Edebi Metin

2. Ünite: Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

Şiir İnceleme Yöntemi

Şiirde Zihniyet

Şiirde Ahenk

Şiir Dili

Şiirde Yapı

Şiirde Tema

Şiir ve Gelenek

Şiirde Gerçeklik ve Anlam

Şiirde Yorum

Metin ve Şair

Şiir ve Okuma

Manzume ve Şiir

III. Ünite: Olay çevresinde Oluşan Metinler

Olay Çevresinde Oluşan Metinleri Tanıma ve Gruplandırma

Anlatmaya Bağlı Metinleri İnceleme Yöntemi

Metin ve Zihniyet

Metinde Yapı( OLay Örgüsü, Kişiler, Zaman, Mekan)

Tema

Dil ve Anlatım

Metin ve Gelenek

Anlama Yorumlama

Metin ve Yazar

Anlatma Esasına Bağlı Metinleri Okuma

Göstermeye Bağlı Metinler

Göstermeye Bağlı Metinleri Tanıma

Tiyatro Terimleri Sözlüğü

IV. Ünite: Öğretici Metinler

Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi

Metin ve Zihniyet

Öğretici Metinlerde Yapı (Plan)

Ana Düşünce

Dil ve Anlatım

Metin ve Gelenek

Anlam

Metin ve Yazar

Yorum

Öğretici Metinleri Okuma

Tarihi Metinler

Felsefi Metinler

Bilimsel Metinler cemalaksoy.org

Gazete Çevresinde Gelişen Metinler:(makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, röportaj)

Kişisel Hayatı Konu Edinen Metinler:( hatıra, gezi, mektup, günlük, biyografi, otobiyografi)

Edebiyat Terimleri Sözlüğü

lise 1 Türk edebiyatı dersinde işlenecek konular yukarıda listelenmiştir. Bu konuların anlatımı ve notlarını ilgili konuya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. 

Cevap Ver