9 Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları Cevapları Sayfa 71

9 Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları Cevapları Sayfa 71

Sayfa 71

Anlama Yorumlama

1)Doğan güne hükmüm geçmez, çünkü zamanı durdurmak mümkün değil. Biz istesek de istemesek de zaman hızla akıp gidiyor. İçinde bulunduğumuz bu acı gerçeği kimse anlamıyor, öleceğim günü şimdiden düşünüyorum.

3.Etkinlik

Paragraf cümlelerden, şiir ise dizelerden oluşur. İkisinde de kelimelerin anlam değerleri vardır.

3)Bu söz, şiirin ne anlatmak istediğini tam olarak anlamanın mümkün olmadığını anlatmaktadır. Şiir, gerçek anlamını sahibinin yani şairin hafızasında ve hayal dünyasında bulabilir.

4)Şiiri ezberlemek daha kolaydır. Çünkü şiiri oluşturan dizelerde ses benzerlikleri ezberlemeyi kolaylaştırır.

5)Şiir, gerçek olmayanı terennüm eder. Çünkü şair gerçeğin kendisini değil, gerçeğin kendisinde bıraktığı etkilenmeleri anlatır.

6)Şiir imge ve sanatlarla kurulu bir anlatım türüdür. İmge ve sanatların en önemli özelliği herkeste farklı bir duygu ve düşünceye yol açmasıdır.

7)her şair, belli bir şiir geleneğini takip eder. Her şiir geleneği belli yapıları sürdürür.

Cevap Ver