9.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk Sınavı Soru ve Cevapları

9.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk Sınavı Soru ve Cevapları

1)  Aşağıdakilerden hangisi işitsel sanatlardan biridir? 

A) Edebiyat        B) Mimari            C) Hat                   D) Bale                 E) Sinema

2) Anlatmaya bağlı metinleri yazınız.

Roman, hikaye, masal, mesnevi, halk hikayesi, destan

3) Ne hasta bekler sabahı,

     Ne taze ölüyü mezar

    Ne de şeytan bir günahı

   Seni beklediğim kadar.

Yukarıdaki şiir hangi uyak düzeniyle yazılmıştır?

Çapraz uyak

4) Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı metinlerden biri değildir?

A) Karagöz          B) Meddah         C) Köy Seyirlik Oyunları          D) Orta Oyunu                        E) Masal

5) Konusu aşk olan halk hikayelerini yazınız.

Ferhat ile Şirin, Aslı ile Kerem, Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber

6) “Bu aralar Peyami Safa okuyorum.” Bu cümlede hangi anlam olayı vardır?

Mecaz-ı Mürsel ( ad aktarması)

7) Aliterasyon ne demektir?

Bir şiirde ünsüz harflerin tekrar edilmesiyle oluşan ahenktir.

8) Sanatsal metinlerle ilgili hangisi yanlıştır?

A) Kelimeler mecaz anlamda kullanılabilir.

B) İmge, çağrışım ve hayal gücü vardır.

C) Yorum söz konusudur.

D) Bilimsellik vardır.

E) Öznellik vardır.

9) İnsan dışındaki varlıkları konuşturma sanatına ne ad verilir?

İntak( konuşturma)

10) Karagöz oyunundaki Karagöz tiplemesinin Orta oyunundaki karşılığı kimdir?

Kavuklu

NOT: Her soru 10 puandır. Süre 40 dakikadır. Başarılar dilerim.

2 YORUMLAR

Cevap Ver