Abdülhak Şinasi Hisar Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Abdülhak Şinasi Hisar Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Yapıtlarında görgü, anı, betimleme, kültür unsurları, mutluluklarla geçmiş gençliği ve 20.yüzyıl başlarındaki rahat İstanbul yaşamı ağır basar. Sanatlı, uzun cümleleri vardır.(cemalaksoy.org) Romanlarında Rumelihisarı, Büyükada, Çamlıca Üçgeninde varlıklı, gününü gün eden, sorunsuz insanların yaşamlarının yanı sıra mutluluk içinde geçen çocukluk ve gençlik hatıralarını yansıtmıştır. Yapıtlarını şiirsel bir dille oluşturmuş, kahramanlarının duygu ve düşüncelerine  önem vermiştir.cemalaksoy.org

Eserleri

Roman: Fahim Bey ve Biz, Çamlıca’daki Eniştemiz, Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği

Anı: Boğaziçi Mehtapları, Geçmiş Zaman Köşkleri, Boğaziçi Yalıları, İstanbul ve Pierre Loti

Cevap Ver