Ahmet Cevdet Paşa Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ( 1822-1895)

Ahmet Cevdet Paşa Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ( 1822-1895)

ders notları, türk edebiyatı ders notları, dil ve anlatım ders notları, konu anlatımıİstanbul’da iyi bir medrese eğitimi almış, kendini yetiştirmiştir.

Peygamberlerle ilgili hikayeleri anlattığı eseri “Kısas-ı Enbiya”dır.cemalaksoy.org

İyi bir “vâk-anüvis” (tarih yazarı) tir. Tarafsızlığa ve yazdığı olayların gerçek olmasına önem vermiş, dilde sadeleşme çabasına bilinçli olarak katılmıştır.cemalaksoy.org

Eserleri:

Tarih-i Cevdet, Belagat-ı Osmaniye ve “Kavaid-i Osmaniye”

Cevap Ver