Ahmet Mithat Efendi Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Ahmet Mithat Efendi Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

  • Hikaye, roman, tiyatro, tarih, anı, gezi yazısı, makale gibi birçok türde yaklaşık 200 eser vermiş olan Ahmet Mithat Efendi, Batı kültürünü yaymak amacıyla matematik, fizik, kimya, felsefe, hukuk, ekonomi vb. bilim dallarında da yazılar yazmıştır.
  • Yerli ve çeviri olmak üzere çok sayıda eseri vardır.
  • Amacı, geniş halk kitlelerini eğitmek olduğu için eserlerinde okuyuculara çeşitli konularda bilgiler verir.
  • Sade bir dili vardır, sıradan kişilere yer vermiştir, eserleri teknik yönden zayıftır.cemalaksoy.org
  • Eserlerinin çoğunda romantizm akımının etkisi görülür.
  • Tercüman-ı Hakikat gazetesini 1878’de tek başına çıkarmıştır.
  • Yazı makinesi” olarak tanınmıştır.
  • Toplumsal fayda sağlamaya v e halka okuma zevki aşılamaya çalışmıştır.
  • Yapıtlarında halkın anlayabileceği bir dil kullanmıştır.cemalaksoy.org

Eserleri

Roman: Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Felatun Bey’le Rakım Efendi, Henüz On Yedi Yaşında, Paris’te Bir Türk, Müşahedat

Hikaye: Letaif-i Rivayat ( Edebiyatımızda ilk öykü kitabı), Kıssadan Hisse

Tiyatro: Açıkbaş, Hükm-ü Dil, Ahz-ı Far, Çengi, Çerkez Özdenler

Gazi yazısı: Avrupa’da Bir Cevelan

Anı: Menfa

2 YORUMLAR

Cevap Ver