Ahmet Vefik Paşa Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri (1823-1891)

Ahmet Vefik Paşa Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri (1823-1891)

ders notları, türk edebiyatı ders notları, dil ve anlatım ders notları, konu anlatımıDilde ve edebiyatta milliyetçilik ve Türkçülük akımının en önemli temsilcisidir.cemalaksoy.org

Tiyatro uyarlamaları ve çevirileri bulunmaktadır. Özellikle Moliere’den yaptığı çevirileri ve adapteleri onu Türk tiyatro tarihinin önemli, vazgeçilmez bir çehresi yapmıştır.

Anadolu Türkçesindeki ilk defa Ahmet Vefik Paşa toplamış “Lehçe-i Osmani” adlı sözlüğü hazırlamıştır.

Türk tarihinin Osmanlılarla başladığını göstermek için Ebulgazi Bahadır Han’ın “Şecere-i Türk” adlı yapıtını Anadolu Türkçesiyle kaleme almıştır.

Bursa’da bir tiyatro binası yaptırmış, burada tercüme ettiği eserleri sahneletmiş, halkı tiyatroya gitmeye teşvik etmiştir. Bunun için Türk tiyatrosunun kurucusu sayılmaktadır.cemalaksoy.org

Eserleri:

Tiyatro: Zor Nikah, zoraki Tabip, Azarya, Tabib-i Aşk, Dekbazlık, Meraki (Moliere’den Çeviri)

Sözlük: Lehçe-i Osmani

Çeviri: Şecere-i Türki

      Tarih: Fezleke-i Tarih-i Osmani, Hikmet-i Tarih

Cevap Ver