Ali Suavi Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ( 1839-1878)

Ali Suavi Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ( 1839-1878)

ders notları, türk edebiyatı ders notları, dil ve anlatım ders notları, konu anlatımıTanzimat sonrası yazar ve fikir adamlarının büyük bir kısmı kültürlü ve zengin ailelerden geldikleri halde Ali Suavi halk tabakasından çıkmış ve kendi kendisini yetiştirmek suretiyle edebiyat ve kültür çevrelerinde yer almıştır.

Ali Suavi birçok konu ile meşgul olmuş tam mamasıyla “ansiklopedik” bir şahsiyettir; fakat Ali Suavi’nin hayatında olduğu gibi savunduğu fikirlerde de birçok tezatlar vardır.

Muhbir gazetesinde yer alan ilk makalelerinde padişaha ve özellikle Ali Paşa’ya karşı yaptığı şiddetli tenkitlere Namık Kemal ve Ziya Paşa’nın da katılması üzerine, meşhur Sansür Kararnamesi çıktı. Namık Kemal Erzurum’a Ziya Paşa Kıbrıs’a tayin edilirken Ali Suavi de Kastamonu’ya sürüldü.

Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sırasında Filibeli muhacirlerden topladığı yaklaşık 250 kişilik bir grupla Çırağan Sarayı’nı basarak V.Murat’ı tahta çıkarmak isterken öldürüldü. Bu olaydan dolayı Jön Türkler tarafından milli bir kahraman olarak benimsenmiştir.cemalaksoy.org

Eserleri:

Ehemmiyet-i Hıfz-ı Mal, Ta’rifat, Kaydü’l Mevcud Saydü’l Mefkud, Fetava-yı Cihangiri

Bu eserlerin yanı sıra fıkıh, hukuk, tarih, coğrafya, edebiyat, filoloji ve biyografi alanlarında olmak üzere bir kısmının gazete sayfalarında, çoğu yarım kalmış eserlerinin sayısı 100’ü aşkındır.cemalaksoy.org

Cevap Ver