Anı Türünün Genel Özellikleri Nelerdir?

Anı Türünün Genel Özellikleri Nelerdir?

  • Geçmişte yaşanmış ya da şahit olunmuş bir olayı anlatır.
  • Amaç okuyucuya bilgi vermek, izlenim kazandırmaktır.
  • Genellikle anlatılan olayın üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra anı yazılır.
  • Anı yazıları öğretici metin sınıfına girer.
  • Çoğunlukla açıklayıcı anlatım türüne yer verilir. Bunun yanı sıra öyküleyici ve betimleyici anlatıma da başvurulur.
  • Bir olaya dayalı olması bakımından öykü ve romana benzer ancak anılarda kurmaca yoktur, gerçeklik değiştirilmeden aktarılır.
  • Anılarda anlatılanlar birinci kişinin ağzından aktarılır.
  • Anı metinleri yazıldıkları dönemin tarihi, kültürel, sosyal, siyasi, ekonomik ve sanatsak yönleri hakkında izlenimler taşıyabilir. Bu yönüyle anılar belge niteliğine sahip olabilir.

Cevap Ver