Anlam Bilgisi Test Çöz-1

Anlam Bilgisi Test Çöz-1

 YGS, KPSS, LYS, TEOG gibi birçok hayati sınavda Türkçe dersinin anlam bilgisi konusundan soru sorulmaktadır. Kelimede anlam, sözcük öbeğinde anlam veya cümlede anlam konularıyla ilgili her yıl soru sorulmaktadır. Anlam bilgisi sorularını çözmek kişiden kişiye değişebilmektedir. Bazı kişiler anlam bilgisiyle ilgili çıkan soruları diğerlerine göre daha kolay çözebilmektedir. Anlam bilgisi sorularını ve cevaplarını sizler için hazırladık. Anlam bilgisi testini çözmek istiyorsanız buyrun çözün. İsterseniz anlam bilgisi test sorularını indirebilirsiniz. Anlam bilgisi test sorularının cevapları sayfanın altında verilmiştir.

 

1)Roman, gerçeğin aynısı olmak zorunda değildir ki! Bu söz­lerini yadırganacak, ama ben, romanın gerçeğe uymak, gerçeklik hissi vermek zorunda olduğunu düşünmüyorum. Çünkü benim gerçeklik tanımım, bilinenlerin biraz dışında. Roman karakterlerimin tuhaf karşılanması da bu yüzden. Onlar okurların bildiği gerçek insanlardan biraz farklı. Be­nim, çerçevesini kendi gerçekliğimle çizdiğim bir dünyanın sözcüklerle ete kemiğe bürünmüş şekilleri onlar. Bazıları­na göre onlar gerçek değil, alamazlar da, ama benim ger­çekliğimde varlar, yaşıyorlar.

Parçada geçen altı çizili bölümle, roman karakterleri ile ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangi­sidir?

  1. Yazarın düş dünyasının ürünü olarak dile aktarıldıkları
  2. Gerçeklere birebir uygun oldukları
  3. Yazarın, onları kendi çevresinden esinlenerek oluştur­duğu
  4. Sözcüklerle ifade edilirken bazı yönlerinin abartıldığı
  5. Yazarın toplumsal mesajlarını iletmede birer araç ol­dukları

 

2) Yazar testisini evinin köyünün yaşadığı toprakların suyu ile doldurmuş ve bunu yalnız kendi ulusunun insanlarına değil, herkese sunabilmiştir. Çok farklı kültürlerin insanları, onun eserlerinin kendine özgü bu tadını hiç yadırgamamış, onlardaki güzellikleri kana kana içmişlerdir.

Bu parçadaki altı çizili sözlerle, yazarın eserlerinin hangi özelliği anlatılmak istenmiştir?

A)      Yakın çevresinden edindiği izlenimleri bir sanat eserine dönüştürebildiği

B)      Yoruma açık yapıtlar ürettiği

C)      Yerellik içinde evrenselliği yakalayabildiği

D)      Yapıtlarında masal, efsane, destan, Halk edebiyatı türlerinden yararlandığı

E)       Tüm insanlığı ilgilendiren konuları başarıyla anlattığı

 

3) Eleştirilerim, yazarın son romanının niteliksiz olduğu sonucuna götürmemeli kimseyi. Ben öteki romanlarıyla kıyaslayarak böyle söyledim. Demek istediğim, gözleri yoğun ışığa alışanlar nasıl normal ışık alan bir ortama geçtiklerinde orayı loş olarak algılar. Rahatsız olursa, benimki öyle bir şey.

Bu parçadaki altı çizili sözlerle eleştirmen, söz konusu yazarın yapıtı ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisini anlatmak istemiştir?

A)      Yazarın eski çizgisinin değiştiğine işaret ettiğini

B)      Başka yazarları andıran nitelikler taşıdığını

C)      Yazarın öteki eserlerini gölgede bıraktığını

D)      Yazarın romanlarının özüne aykırı nitelikler taşıdığını

E)       Önceki romanlarına göre daha az başarılı olduğunu

 

4) "Baş" sözcüğüyle kurulan deyimlerde, değişik anlam incelikleri vardır. Örneğin, "başını kaldırmamak"

                                                                                                                                        I  

deyimi, durup dinlenmeden çalışmak anlamına gelir. "Başının altından çıkmak" deyiminde, zor bir durumda                                                                                                                                                    II

yaratıcı fikirler ortaya atmak anlamı vardır. "Başına çorap örmek", birinin arkasından planlar yapmak                                                                                                                                                III

anlamında kullanılır. Çetrefilli, karmaşık işlerle uğraşmak anlamındaysa" başını bağlamak" deyimini kullanırız.

                                                                                                                     IV

Numaralanmış deyimlerden hangilerinin anlamı yanlış verilmiştir?

A) I. ve Il.     B) I. ve III.   C) II. ve III.       D) Il. ve IV.         E) III. ve IV.

 

I. Beklentileri gerçekleşmişti, gözlerinin içi gülüyordu.

Il. İncir çekirdeğini doldurmayacak konularla uğraşıp durdular bütün gün.

III. Kurnazlığıyla tanınan biriydi, ama sonunda kazdığı kuyuya kendisi düşmüştü.

IV. Öğretmenini diline dolamış, ondan sürekli övgüyle söz ediyor.

V. Yaptığı işi önemsiyor, yere göğe sığdıramıyordu.

5) Numaralanmış cümlelerin hangilerinde deyim yanlış anlamda kullanılmıştır?

A) I. ve ll.     B) I. ve III.    C) II. ve IV.   D) III. ve V.   E) IV. ve V. 

 

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözler aynı anlamda değildir?

A)      Söylediklerim bir kulağından girip ötekinden çıkıyor, anlattıklarımı hiç dikkate almıyordu.

B)      Her zaman kolayca yazabilirim, duygu ve düşüncelerimi kağıda dökmek benim için hiç zor değil.

C)      Yaşananları bir kez daha hatırlatmak ve bazı noktalara işaret etmek istiyorum.

D)      Doğrusu sorularınız bizi terletti, özellikle bazılarını cevaplarken çok zorlandık.

E)       Bu delili ört bas etmek istediler; ama bizden gizlemeyi başaramadılar.

 

7) Sait Faik, hemen herkesin çok sevdiği bir yazardır. Bu başarısını ne yalnızca kendini bütünüyle yazmaya vermiş olmasına ne de sade ve içten anlatımına borçludur. En az bunlar kadar hatta bunlardan da önemlisi, öykülerinde tiplerin adeta sizin yani başınızdan kopup öykünün içine girmiş gibi olmasıdır.

Bu parçadaki altı çizili sözle yazarın hangi özelliği anlatılmak istenmiştir?

A)      Kahramanlar ile kendisini özdeşleştirme

B)      Herkesin öyküde kendince yorumlayabileceği kahramanlar çizme

C)      Çizdiği her tipi öyküde kendisine uygun rollerle görevlendirme

D)      Yaşamın içinden, gerçekçi kahramanlar şekillendirme

E)       Kahramanlarını okurun anlayacağı bir dille konuşturma

 

8)Tiyatro bizim toprağımızda var olmuş bir tür değildir, onu aldık kendi toprağımıza diktik. Ne var ki, hâlâ, tiyatroyu Halk hikayelerimiz, Karagöz'ümüz kadar içimize katamadık. Bence bunun asıl nedeni, tiyatro eserlerinin birçoğunun yerli olmayışı; diğer bir deyişle sorun ham maddeden kaynaklanıyor.

Bu parçada altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisidir?

A) işlev kazandıramamak    B) Benimseyememek

C) Evrenselleştirememek    D) Özgünleştirememek

E) Anlayamamak

 

9) Serçeler elektrik tellerine yan yana dizilmiş, tüylerine giderek daha sık düşen yağmura aldırmadan                                                                                                                                                                                I

şakıyordu. Aşağıda, ovada patlayan silahın sesinin dağlarda yankılanmasıyla havalanmaları bir oldu.

II                                    III                         IV                              V

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri yansımadır?

A) I. ve Il.     B) I. ve IV.    C) Il. ve III.   D) III. ve V.   E) IV. ve V.

 

10)Romanları teknik açıdan güçlü değil, bana kalırsa bu romanların çok okunmasının nedeni, yazarın günlük konuşma dilinin toprağından beslenen bir yazınsal dil oluşturabilmesidir.

Bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisidir?

A)      Halkın konuştuğu dille yazma

B)      Yaşamdan kesitler sunma

C)      Özgün bir yazı diline sahip olma

D)      Yöresel dillerden esinlenme

E)       Yaşamda yazınsal anlatımı yaygınlaştırma

 

11) Onunla yaptığım röportajın bence dikkat çekici noktalarından biri de onun, eleştirmenin nesnel olamayacağı söylemlerini elinin tersiyle itmesi oldu. Birkaç kez, üstüne basa basa, eleştiri yazılarıma yüreğimin gölgesini düşürmemeye çabalıyorum ve bunu da başardığıma inanıyorum, sözlerini tekrarladı.

Bu parçada geçen "yazılarına yüreğinin gölgesini düşürmemek" sözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisidir?

A)      Kişisel yargılarını yazısına yansıtmaktan kaçınmak

B)      Okurda duygusal çağrışımlar uyandırmamak

C)      İçinden geçenleri açıkça dile getirememek

D)      Beğendiği yapıtlar hakkında yazmamak

E)       Her eseri kendi koşuluna göre değerlendirmek

Cevap Anahtarı: 1A, 2C, 3E,4D,5E,6C,7D,8B,9C,10A,11A

Bu Testi İndir

Cevap Ver