Anlatım Bozukluğu Test Soruları ve Cevapları-2

Anlatım Bozukluğu Test Soruları ve Cevapları-2

Anlatım bozuklukları ile ilgili ikinci testimizi sizlerle paylaşıyoruz. 10.sınıf anlatım bozuklukları konu testini onliene olarak da çözebilirsiniz. İsterseniz de PDF olarak indirebilirsiniz. Anlatım bozuklukları test sorularının cevaplarına cemalaksoy.org sitesinin ana sayfasında bulunan DİL VE ANLATIM TEST kategorisinden ulaşabilirsiniz.

 

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Kara yollarındaki kazaların yüzde doksanı sürücü hatasından kaynaklanıyor.

B) Bazı sağlık sorunları vardı; ama yine de güçlü görünmeye çalışıyordu.

C) Yollarımızdaki önemli sorunlardan biride yağı malzemesinin kalitesiz olmasındandır.

D) Onunla bu meseleleri, o günlerde oturup saatlerce konuştuk.

E) Onun ne yaptığını sadece ben değil , herkes merak ediyor.

 

Deniz kıyısındaki ahşap evler çok güzel ama çok pahalılar.

2) Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) "kıyısındaki" sözcüğündeki ilgi eki "ki" atılarak

B) "ahşap" sözcüğüne "den" eki getirilerek

C) "güzel" sözcüğünden sonra değil getirilerek

D) "ama" bağlacı yerine "ancak" getirilerek

E) "pahalı" sözcüğünden "-ler" eki atılarak

 

Kamp için gerekli malzemeler çarşıdan alınıp, vakit kaybetmeden kamp yerine gitmeliyiz.

3) Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne-yüklem uyumsuzluğu

B) Tamlayan eki eksikliği

C) Dolaylı tümleç eksikliği

D) Çatı uyumsuzluğu

E) Söz dizimi yanlışlığı

 

Romanlardaki anlatımın, yazardan yazara göre değişiklik göstermesi doğal bir durumdur.

4) Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlgi ekinin (-ki) gereksiz kullanılması

B) Gereksiz ilgeç kullanılması

C) Tamlayan ekinin gereksiz kullanılması

D) Söz dizimi yanlışlığı

E) Sıralama ve mantık yanlışlığı

 

Bu yazarın okurları, yapıttaki birçok farklı konular içinde, yaşam serüvenine rahatça görebiliyor.

5) Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Söz dizimi yanlışlığı

B) Özne- yüklem uyuşmazlığı

C) İlgi ekinin (-ki) gereksiz kullanılması

D) Çoğul ekinin gereksiz kullanılması

E) Bir sözcüğün işlevine ve anlamına uygun olarak kullanılmaması.

 

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İnsanlar, çağlar boyunca çok önemli eserler ortaya koymuşlardır.

B) İçinde bulunduğumuz koşullar, insanları böyle davranmaya zorlayabilir.

C) Okuyucu çoğu zaman nesnel olmayan bakış açılarıyla yönlendiriliyor.

D) Az konuşan, söylediklerini de tartan bir insandı o.

E) Söz sırası bana geldiğinde, heyecandan ne diyeceğimi şaşırmıştım.

 

Yurdumuzun üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen balıkçılık yeteri kadar gelişmemiştir.

7)  Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dolaylı tümleç eksikliği

B) Tamlayan eksikliği

C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

D) Özne-yüklem uyuşmazlığı

E) Gereksiz sözcük kullanılması

 

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Tarık, okulun başarılı öğrencilerindendir.

B) Yapıtlarında yaşam gerçeklerini anlatırdı hep.

C) Çocuklara fazla gösterilen ilgi çokluğu onları şımartır.

D) Kitap okumak için evin salonunda toplanırdık.

E) Büyüklerin sözünü dinlersen az hata yaparsın.

 

1.Bu yardımsever insan, mahalledeki yoksuları tespit ettikten sonra belli aralıklarla yardım ederdi.

2.Hava soğuk olduğu için yolcuların çoğu otobüsten inmedi, molanın bitmesini otobüste bekledi.

3.Belediye, mahalledeki çocuk parkını düzeltmek için karar aldı ve hemen işe başladı.

4.Çok uzak yerlerden ülkemize gelen turistler oldukça memnun ayrıldı.

9) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) 1. ve 2.             B) 1. ve 4.             C) 2. ve 3.         D) 2. ve 4.        E) 3.ve 4.

 

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün çıkarılması anlatım bozukluğuna yol açar?

A) Çiçekleri çok sever, onlara   gözü  gibi bakardı.

B) Kitapları çantadan çıkardı,   onları   kitaplığa dizdi.

C) Kapıdaki görevliye yanaştı, ona   birkaç soru sordu.

D) Arkadaşlarına telefon edip  onlara   teşekkür etti.

E)  Şiirlerini yayımlamadan önce,  onları kontrol  ederdi.

 

​11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklana bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Elbiselerini dolaba büyük bir özentiyle yerleştirdi.

B) O güzelim fidanları söküp bir kenara atmışlardı.

C) Bu yaz turistik yerleri ailecek dolaştık.

D) Öğretmemiz yapmamız gerekenleri anlattı.

E) Kazandığımız parayı azımsamamız doğru değil.

Bu Testi PDF Olarak İndir

2 YORUMLAR

Cevap Ver