Anlatım Yöntem ve Teknikleri Uygulama-Etkinlik Soruları

Anlatım Yöntem ve Teknikleri Uygulama-Etkinlik Soruları

ETKİNLİK  1         

Geleneksel yapıdaki eğitim sistemleri, sözel ve  sayısal  alanlarda  çok  iyi gelişmemiş öğrencilerin sahip oldukları diğer yeteneklerini görmezden gelerek, küçümseyerek  veya yok sayarak   bu öğrencileri  kolaylıkla "öğrenme özürlü”, "zeka özürlü" veya  "yavaş öğrenen" gibi olumsuz  sıfatlarla  etkileyebilmektedirler. Diğer taraftan, çoklu zeka teorisi, bütün çocukların sahip oldukları doğal ve gizli güçleri, potansiyelleri ve yetenekleri  bulmayı ve onları geliştirmeyi vurgulayan bir eğitim felsefesi  ortaya  atmaktadır. Bu yönüyle  bu teori, çocukların sahip oldukları iç yetileri, ilgileri ve kabiliyetleri hakkında  anlayış  geliştirmek  ve tartışmak için eğitimcilere ortak bir dil sunmaktadır. Yapılan araştırmalar zeka gelişimi konusunda doğru ve  etkili bir öğrenme ortamının, kalıtımdan çok daha önemli  olduğu  gerçeğini ortaya koymaktadır.                                                                                                          

  Bu parçanın anlatımında ağır basan anlatım tekniğini boş bırakılan yerlere yazınız.   

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Aşağıdaki  cümleleri  karşılarında verilenler  ile eşleştiriniz.

 

 

1

Gerçek bir şair binlerce çiçekten özler  toplayan bir arı gibi, farklı şairlerden aldığını kendi tezgahında dokumayı bilmelidir.

 

a

 

MECAZLI SÖYLEYİŞ

 

 

2

Onunla son görüşmemizde söylediği her şey içimi kanatan ve bağrıma saplanan bir oka dönüştü.

 

b

 

YİNELEME

 

3

Hızlı hızlı yağan karın etkisiyle etraf bembeyaz bir görünüme bürünmüş, bir  metre önümüzü göremez olmuştuk.

 

c

 

SOMUTLAMA

 

             

 

ETKİNLİK 2

Bu yazıları okurlar için kaleme alıyorum, onların sanatsal beğenisini geliştirmek için. her düşüncemi yazamıyorum bu yüzden. Tutuyorum kendimi. Kişiler, olaylar, anlamlar değişik renklerle yaşıyor içimde. Sartre, "Kağıda geçmeyen bir düşünce, düşünce değildir." diyor. Bu bağlamda düşünürün de eli şakağında durmaksızın düşünen adam olduğunu söyleyebilir misiniz? Hayır, düşüncelerini  başkalarına ulaştıran, kağıt üzerine dökerek uzaktakilere, gelecektekilere bırakan kişiye "düşünür" demeli.

Aşağıda verilen özelliklere göre parçayı inceleyiniz ve boş bırakılan yerleri doldur.

 

Sözde soru cümlesi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tanık Gösterme (Tanıklardan yararlanma):

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ETKİNLİK 3

Aşağıdaki cümleleri karşılarında verilenler ile eşleştiriniz.

 

 

 

1

 

Üniversite sınavlarını kazanan öğrencilerin arasında okuduğu bir Türkçe metni anlama oranı %60'tır.Demek ki üniversite sınavını kazanan 100 öğrenciden 40'ı lise düzeyinde bir metni anlama yeteneğinden yoksundur.

 

 

a

 

 

ÖRNEKLENDİRME

 

 

2

Yanımızda ölüm konulu onlarca şiir kaleme  alınmıştır. Cahit Sıtkı Tarancı'nın 35 Yaş'ı,  Abdülhak Hamit'in Makber'i bu konudaki başarılı metinlerdir.

 

 

b

 

SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Bu Uygulamayı PDF Olarak İndir

Cevap Ver