Aristoteles Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Aristoteles Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri (MÖ 4.yy)

Batı edebiyatının önemli temsilcilerinden olan Aristoteles hakkında hazırladığımız ders notunu cemal aksoy. net sitesinden takip edebilirsiniz. Hazırladığımız ders notu sayesinde Aristoteles hakkında bilgi sahibi olacak, Aristoteles’un hayatı ve eserlerini tanımış olacaksınız. Aristoteles kimdir sorusuna cevap bulabilmek için cemal aksoy.net sitesini takip ediniz.cemalaksoy.org

 

Yunanlı bilim adamı ve düşünürdür. Varlığın ne olduğunu araştırmış, yapıtlarında bu doğrultudaki düşüncelerini dile getirmiştir. Hem Platon’un idealarına hem de Demokritos’un maddi atom görüşüne karşı çıkmıştır. Ahlaki değerleri teminat altına alacak bir teori ve bilimsel doğruları ortaya koyacak bir kuram, bilime ve ahlaka hakkını verebilmek için atomlar veya idealar benzeri gözle görülemez varlıkların var oluşunu öne sürmeyecek bir teori arayışı içinde olmuştur.

Eserleri: Organon, Metafizik, Politika, Poetika, Nikomakhos’a Ahlak (düşünce)

Cevap Ver