Asaf Halet Çelebi Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Asaf Halet Çelebi Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

 Bütün şiirlerinin toplandığı OM MANİ PADME HUM onun gizemci şiirini bütünüyle yansıtır. Ses, imge, anlam ve düşünce olarak kültürler arası ve metinler arası bir nitelik taşıyan şiirleriyleşiirinde modern gelenekçi anlayışın temsilcisi olmuştur. İlk dönem şiirlerinin ardından, şiirlerinde dinlerden, ideolojilerden toplumsal olaylardan çok, Anadolu –İran –Hindistan çizgisi üzerinde uzanan bir yaşamın görünümlerini sesler aracılığıyla dile getirmiştir.cemalaksoy.org

Yapıtları

Şiir: He, Laleler, Lamelif, Om Mani  Padme Hum

2 YORUMLAR

Cevap Ver