Aşk-ı Memnu Romanının Türk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi

Aşk-ı Memnu Romanının Türk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi

Roman türü, Türk edebiyatına Tanzimat edebiyatı ile birlikte girmiştir. Batılı bir edebi tür olan roman, Türk edebiyatında ilk örneklerini Tanzimat Döneminde vermiştir. İlk edebi, tarihi, yerli ve çeviri roman bu dönemde yazılmıştır. Tanzimat Döneminde yazılan romanlar teknik açıdan kusurludur. Yazarlar, romanın akışını keserek okuyucuya bilgi vermiştir. Ayrıca romanda tesadüflere bolca yer verilmiştir. Roman kahramanları tek tip olarak yansıtılmıştır. 

Servet-i Fünun Döneminde ise daha başarılı, Batı tekniğine uygun roman ve hikayeler yazılmıştır. İşte Halit Ziya Uşaklıgil'in yazmış olduğu Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu gibi romanlar, Türk edebiyatında modern romanın ilk örnekleridir. İlk başarılı roman olarak kabul edebiliriz.

Cevap Ver