Azra Erhat Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Azra Erhat Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ( 1915- ?)

Mitoloji Sultanı mahlasıyla tanınır. Eski Yunan ve Roma dilleri uzmanı, arkeolog, çevirmen, deneme ve inceleme yazarıdır.

Batı uygarlığının kökenini Anadolu’ya dayandıran ve Anadolu kültürlerini bir bütün olarak gören Halikarnas Balıkçısı ile aynı görüşleri paylaştı.

Yeni Ufuklar dergisinde yazdı ve bu dergi çevresinde gelişen hümanist anlayışın öncüleri arasında yer aldı.

A.Kadir ile İlyada ve Odissea yaptığı çevirileriyle tanınmıştır.

Azra Erhat Eserleri

Gezi Yazısı: Mavi Anadolu, Mavi Yolculuk

Deneme: İşte İnsan-Ecce Homo, Sevgi Yönetimi

Sözlük: Mitoloji Sözlüğü

Cevap Ver