Bağdaştırma Nedir, Türleri, Özellikleri

Bağdaştırma Nedir, Türleri, Özellikleri

Bağdaştırma, kelimelerin yeni bir anlam ifade etmek için yan yana gelerek oluşturduğu söz gruplarına bağdaştırma denir. Örnek: kol böreği, baba ocağıcemalaksoy.org

 Bağdaştırmalar dilde yaygın olarak kullanılan ifadelerle oluşturulabildiği gibi birbiriyle uyuşmayan kelimelerden de oluşabilir

Alışılmış Bağdaştırma:

 Dilde yaygın olarak kullanılan ifadelerle oluşturulan bağdaştırmalardır. Kelimeler ilk anlamlarıyla kullanılırlar. Taş duvar, renkli cam, yol kenarı, nar çiçeği, yulaflı ekmek …

Alışılmamış Bağdaştırma:

 Birbiriyle uyuşmayan ifadelerden oluşturulan bağdaştırmadır. Kelimeler yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır, imgesel, sanatlı bir anlatımı vardır. Ömür töprüsü, ıssız gece, çürük renkler, beyaz düşler…cemalaksoy.org

6 YORUMLAR

Cevap Ver