Batı Edebiyatı Konu Testi Soruları

Batı Edebiyatı Konu Testi Soruları

1)    Aşağıdaki sanatçı- yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?cemalaksoy.org

A)   Alphonse Daudet- Değirmenimden Mektuplar

B)   Guy de Maupassant- Madam Bovary

C)   Shapespeare- Venedik Taciri

D)   Charles Dickens- David Copperfield

E)    Dostoyevski- Karamazof Kardeşler

2)    Aşağıdaki sanatçılardan hangisi tiyatro türünde yapıt vermemiştir?

A)   Shakespeare

B)   Racine

C)   Moliere

D)   Homeros

E)    Aristophanes

3)    Aşağıdakilerden hangisinde aynı sanatçıya ait yapıtlar bir arada verilmemiştir?

A)   Parma Manastırı- Kızıl ile Kara

B)   Vadideki Zambak- Goriot Baba

C)   Madam Bovary- Anna Karenina

D)   Fareler ve İnsanlar- Gazap Üzümleri

E)    Üç Silahşörler- Monte Kristo Kontu

4)    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)   Racine ve Corneille, trajedi türünde yapıtlar ortaya koymuş Fransız edebiyatı sanatçılarıdır.

B)   Guy de Maupassant, öyküleriyle klasik öykü denilen olay öykücülüğünün temellerini atmıştır.

C)   “Haydutlar” ve “Wilhelm Tell” Schiller’in romantik dram türünde yapıtlarıdır.

D)   Lamartine, hayvanlar arasında geçen olayları araç olarak kullanıp insanların kusurlarını anlatan, fabl denilen manzum öyküler yazmıştır.

E)    E) Honore de Balzac, bütün yapıtlarını “İnsanlık Komedyası” adı altında toplamıştır.

5)    İnsanlık Komedyası ile …………, İlahi Komedya ile …………………., Yanlışlıklar Komedyası ile ………………… dünya edebiyatına ölümsüz yapıtlar armağan etmiştir.,

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)   Moliere- Dante- Aristophanes

B)   Victor Hugo- Shakespeare- Moliere

C)   Balzac- Dante- Shalespeare

D)   Montaigne- Balzac- Aristophanes

E)    Dante- Moliere- Victor Hugo

6)    Aşağıdakilerden hangisi Eski Yunan edebiyatı tiyatro yazarlarından biridir?

A)   Shakespeare

B)   Aisopos

C)   Corneille

D)   Homeros

E)    Sophokles

7)    Alman edebiyatından ………, “Genç Werther’in Acıları” adlı romanında döneminin acılarını duygusal bir dille anlatmıştır. ………….. ise yapıtlarında özgürlük, isyan, doğa, ihtilal gibi romantiklerin yaslandığı temel kavramları yadsımadan tarih olgusunu zenginleştirmiş; “Haydutlar” ve “Wilhelm Tell” adlı oyunlarında despot yönetime başkaldırma temalarını işlemiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)   Victor Hugo- Racine

B)   Balzac- Gogol

C)   Corneille- Shakespeare

D)   Gorki- Cervantes

E)    Goethe- Schiller

8)    Aşağıdaki sanatçı- yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)   Corneille- Don Kişot

B)   J.J. Rousseau- Toplum Sözleşmesi

C)   Sophokles- Kral Oidipus

D)   Aritophanes- Kurbağalar

E)    Boccacio- Decameron

9)    Aşağıdaki yapıtlardan hangisi ötekilerden farklı bir edebiyat akımına bağlı bir sanatçı tarafından yazılmıştır?

A)   Parma Manastırı

B)   Madam Bovary

C)   Karamazof Kardeşler

D)   Savaş ve Barış

E)    Monte Cristo Kontu

10) Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin deneme türünde yapıtı yoktur?

A)   Montaigne

B)   Alain

C)   Boccacio

D)   Bacon

E)    Andre Gide

11) Denizler Altında Yirmi Bin Fersah, Robenson Cruose, Gulliver’in Seyahatleri, Tom Sawyer’in Maceraları dünya edebiyatının unutulmaz yapıtları arasında yer almaktadır.

Bu cümlede aşağıdaki sanatçılardan hangisinin yapıtı anılmamıştır?

A)   Jules Verne

B)   Dainel Defoe

C)   Cervantes

D)   Mark Twain

E)    Jonathan Swift

12) Aşağıdakilerden hangisinde aynı ulustan sanatçılara ait yapıtlar bir arada verilmemiştir?

A)   Vanya Dayı- Müfettiş- Maça Kızı

B)   Diriliş- Ana- Beyaz Geceler

C)   İhtiyar Adam ve Deniz- Sefiller- Faust

D)   Salambo- Nana- Goriot Baba

E)    Hamlet- Oliver Twist- Robenson Crusoe

13) ……………, ……………….. adlı romanında, açlıktan neredeyse ölmek üzere olan ailesi için ekmek çalarken yakalanan ve suçlu duruma düşen Jean Valjean’ın çileli yaşamı çevresinde; onu kötülüklerinden arındırmaya ve doğru olmaya çağıran Pisikopos Myriel’in, sokak çocuğu Gavroche’un ve daha birçok insanın yaşamlarını da ele alır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)   Balzac- Vadideki Zambak

B)   Victor Hugo- Sefiller

C)   Dostoyevski- İnsancıklar

D)   Goethe- Genç Werther’in Acıları

E)    John Steinbeck- Fareler ve İnsanlar

14) Aşağıdaki yapıtlardan hangisi yazınsal türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A)   Mississippi’de Hayat

B)   Goriot Baba

C)   Germinal

D)   Tartuffe

E)    Klimanjaro’nun Karları

15) Aşağıdakilerden hangisindeki sanatçılar, karşılarında verilen türde yapıt vermemişlerdir?

A)   Corneille- Racine- tragedya

B)   Aisopos- La Fontaine- fabl

C)   Aristophanes- Moliere- komedya

D)   Montaigne- Bacon- deneme

E)    Baudelaire- Paul Valery- roman

Cevaplar: 1B,2D,3C,4D,5C,6E,7E,8A,9E,10C,11C,12C,13B,14D,15E

Cevap Ver