Batı Edebiyatı KonuTesti-1

Batı Edebiyatı KonuTesti-1

1)    Realist romanın kurucularındandır. Genç yaşta insanlığın yaşadığı trajedinin paradan kaynaklandığını anlamış ve yapıtlarında bunu ortaya koymaya çalışmıştır. Eşsiz bir gözlem gücüne sahiptir. Yapıtlarında iki bine yakın tipi usta bir gerçekçilikle canlandırmıştır. Bütün yapıtlarını “İnsanlık Komedyası” adı altında toplamıştır. Goriot Baba, Eugenie Grandet yapıtlarından bazılarıdır.cemalaksoy.org

A)   Gustave Flaubert

B)   Charles Dickens

C)   Dostoyevski

D)   Victor Hugo

E)    Honore De Balzac

 

2)    Pozitif bilimlerle edebiyatı  birleştirmeye çalışmışlardır. İnsanın fizyolojik özellikleri üzerinde durmuş; onu soyaçekim ve genetik özellikleriyle ele almışlardır. Ayrıca sosyal çevrenin insan üzerinde yaptığı etkileri de derinlemesine araştırmışlar, bir anlamda kendilerini bilim adamı, toplumu laboratuvar, insanı da deneme, inceleme aracı olarak ele almışlardır.

A)   Gustave Flaubert

B)   Balzac

C)   Stendhal

D)   Emile Zola

E)    Victor Hugo

 

3)    Aşağıdakilerden hangisinde Eski Yunan Edebiyatı tragedya yazarları bir arada verilmiştir?

A)   Aiskhylos- Aristophanes- Moliere

B)   Euripides- Sophokles- Aiskhylos

C)   Sophokles- Sokrates- Corneille

D)   Racine- Corneille- Aristophanes

E)    Euripides- Aisopos- Moliere

 

4)    Yayımlanmalarından günümüze uzun yıllar geçmesine rağmen Don Kişot’uyla ……………, Robinson Crusoe’suyla ………………………., Sefiller’iyle ………….. bugün hala okur bulabilmektedir.

A)   Cervantes, Daniel Defoe, Victor Hugo

B)   Dostoyevski, Tolstoy, Puşkin

C)   Balzac, Stendhal, Goethe

D)   Cervantes, Dostoyevski, Balzac

E)    Tolstoy, Cervantes, Victor Hugo

 

5)    Ahmet Haşim: “Şairin dili, düzyazı gibi anlaşılmak için değil; duyulmak üzere oluşmuş müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakın, ortalama bir dildir.”der.

A)   Baudelaire

B)   Paul Valery

C)   Paul Verlaine

D)   Lamartine

E)    Arthur Rimbaud

 

6)    Manchalı bir asilzade olan roman başkahramanı, şövalye romanlarının etkisinde altında haksızlıklara karşı savaşmak uğruna, sıska bir at olan Rossinante ile evinden ayrılır. İlk macerası yeldeğirmenleriyle savaşmak olur, yaralanır ve eve dönüşünde komşusu onu yaralı bir halde yolda bulur. İyileşir iyileşmez aynı maceraları tekrarlamak üzere yanına yardımcısı Sancho Panza’yı da alarak yola koyulur.

A)   Savaş ve Barış

B)   Don Kişot

C)   Suç ve Ceza

D)   Sefiller

E)    Genç Werther’in Acılar

 

7)    Aşağıdakilerden hangisinde verilen yapıt, karşısındaki yazara ait değildir?

A)   Gazap Üzümleri- John Steinbeck

B)   Notre Dama’ın Kamburu- Balzac

C)   Madam Bovary- Gustave Flaubert

D)   Wilhelm Tell- Schiller

E)    Anna Karanina- Tolstoy

 

8)    “Cromwel” adlı yapıtı ile romantizmin ilkelerini açıklayıp bu akımın en önemli ismi olmuştur. Şiir ve romanlarında, toplumsal konularla ilgili düşüncelerini, duygulu ve coşkulu bir söyleyişle dile getirmiştir. “Sonbahar Yaprakları” şiir; “Hernani” tiyatro, “Sefiller” roman türünde yapıtlarıdır.

A)   J.J. Rousseau

B)   Victor Hugo

C)   Goethe

D)   A. Puşkin

E)    Voltair

 

9)    Aşağıdakilerden hangisinde aynı türde yapıt vermiş olan sanatçılar bir arada verilmiştir?

A)   Stendhal- Victor Hugo- Emile Zola

B)   Baudelaire-Bacon- Montaigne

C)   La Fontaine- Moliere- Balzac

D)   Aristoteles- Aristophanes- Aiskhylos

E)    Corneille- Racine- Maupassan

 

10) Aşağıda verilen yazar, yapıtı ve temsil ettiği akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)   G. Flaubert- Madam Bovary- Realizm

B)   Balzac- Faust- Romantizm

C)   Emile Zola- Germinal- Natüralizm

D)   Lamartine- Greziella- Romantizm

E)    Moliere- Tartuffe- Klasisizm

 

11) Dünya edebiyatına fabl türündeki yapıtlarıyla …………, deneme türündeki yapıtlarıyla ………………… büyük katkılar sağlamıştır.

A)   Aristophanes- Sokrates

B)   Lamaritne- Moliere

C)   Racine- Bacon

D)   La Fontaine- Montaigne

E)    Aisopos- Sophokles

 

12) Ortaya kondukları dönemden bu yana uzun zaman geçmesine rağmen; Savaş ve Barış, Suç ve Ceza, Kızıl ile Kara, Madam Bovary adlı yapıtların hala okunmasını sadece içeriğe bağlamak doğru değildir.

Bu cümlede yapıtı anılmayan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Tolstoy

B)   Stendhal

C)   Dostoyevski

D)   Victor Hugo

E)    G. Flaubert

 

13) Romanın başkahramanı, gezi ve serüven meraklısı birisidir. Bir deniz yolculuğu sırasında içinde bulunduğu gemi, kayalara çarpıp karaya oturur. O, yüzerek bir adaya çıkar. Adada kendisinden başkasının olmadığını anlar. Yaptığı salla batık gemiden gerekli araç ve gereci kıyıya taşır. Gemide bulduğu mürekkep ve kağıtla yaşadıklarını günü gününe yazmaya başlar.

Bu parçada sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Robenson Crusoe

B)   Don Kişot

C)   Fareler ve İnsanlar

D)   Sefiller

E)    Tom Sawyer’in Maceraları

Cevaplar: 1E,2D, 3B,4A, 5D,6B,7B,8B,9A,10B,11D,12D,13A

Cevap Ver