Behçet Kemal Çağlar Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri (1908-1969)

Behçet Kemal Çağlar Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri (1908-1969)

Şiirlerinde Atatürk devrimleri, Atatürk sevgisi, ulusal duyguları, yurt ve vatan sevgisi gibi konuları işlemiş, hece ölçüsünü kullanmıştır.1935’te Halkevleri Müfettişi olarak görevlendirilmiş, bu görevi dolayısıyla yurdun her yöresini  dolaşmış, halk şiiri ve halk sanatı ile yakından ilgilenmiş; bu tarz şiirlerinde  Ankaralı Aşık Ömer mahlasını kullanmıştır. İstanbul Radyosunda, uzun yıllar aralıklı olarak “Edebiyat Dünyamız ve  Bitmez Tükenmez Anadolu” programlarını hazırlamış, yöneltmiş ve sunmuştur. Faruk Nafiz Çamlıbel ile birlikte Onuncu Yıl Marşı’nı yazmıştır.cemalaksoy.org

Yapıtları

Şiir: Erciyes’ten Kopan Çığ, Burada Bir Kalp Çarpıyor, Benden İçeri

Oyun: Çoban, Atilla

Cevap Ver