Bilim ve Sanatın Karşılaştırılması

Bilim ve Sanatın Karşılaştırılması

9.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi konusu olan bilim ve sanatın karşılaştırılmasıyla ilgili hazırladığımız ders notumuz aşağıdadır. Bu konu anlatımı sayesinde bilim ve sanat arasındaki farkları öğrenebilirsiniz. Bilimsel eser ile sanat eserini karşılaştıracak olursak şunları söyleyebiliriz.

Sanat Eseri Bilimsel Eser
Özneldir. Sanatçının duyguları, sezgileri, hayalleri yapıta yansır. Nesneldir. Bilim adamı duygularına, hayallerine yer vermekten kaçınır.
Gerçeklere dayansa da temelde kurgusaldır. Gerçeğe yaslanır.
Duygu, hayal ön plandadır. Akıl, mantık ön plandadır.
Yaratıcılığa, hayallere dayanır. Araştırmaya, incelemeye, nesnel verilere dayanır.
Estetik zevk esastır. Faydalılık esastır.
Güzele ulaşmak amaçlanır. Doğrulara ulaşmak amaçlanır.
Sözcüklere yeni anlamlar yüklenir. Sözcükler gerçek anlamında kullanılır. Terimlere yer verilir.
Çok anlamlılık vardır. Soyut kavramları işler. İyiyi, doğruyu, güzeli sezdirir. Anlam tek boyutludur. Somut gerçekleri ele alır. İyiyi, doğruyu, yanlışı gösterir.
Göreceli olduğu için kesin bir tanımı yapılamaz. Yoruma açıktır. Dil, genellikle sanatsal işleviyle kullanılır. Yoruma açık değildir. Dil, göndergesel işleviyle kullanılır.

 

2 YORUMLAR

Cevap Ver