Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler ve Özellikleri

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler ve Özellikleri

Psikolojik Romanlar

Bu tür romanlara “tahlil romanı” da denir. Psikolojik romanlarda roman kahramanlarının ruh çözümlemeleri yapılır; onların insanlara, olaylara ve topluma bakışı yansıtılır.

Psikolojik roman türünün ilk örneği M. De La Fayette’nin “La Princesse de Cleves” adlı eseridir.

Türk edebiyatında bu türün ilk örneği ise Mehmet Rauf’un “Eylül” adlı romanıdır.

Psikolojik roman ruh çözümlemelerine alışılagelmiş realist romanlardan çok daha fazla yer verildiği karakterin iç bunalımlarının ve hesaplaşmalarının içten gelen dürtü ve güdülerin göz ardı edilmediği roman türüdür. Psikolojik romanda yazar sıradan realist romanlarda olduğu gibi sadece yaşanan olaylarla yetinmeyip bu olayları ortaya çıkaran nedenleri ve bu olayların ruh yapısında yol açtıklarını da açıklamaya girişir.

Rus edebiyatının ve belki tüm dünya edebiyatının en önemli psikolojik roman örneklerini veren Dostoyevski okuru insan psikolojisinin en bilinmez karanlık köşelerine kadar götürmüş ruh tahlillerini doruk noktasına çıkarmış ve hatta psikanaliz kuramının kurucusu Freud’a yol göstericilik etmiştir.cemalaksoy.org

Fransız edebiyatında ise bu türün en başarılı örneklerinin Stendhal tarafından verildiği söylenebilir. “Kırmızı ve Siyah” Fransız edebiyatındaki psikolojik romanın en belirgin örneklerinden biridir.

Psikolojik roman türünün diğer örnekleri: Genç Werther’in Acıları (Goethe), Suç ve Ceza (Dostoyevski), 9. Hariciye Koğuşu ( Peyami Safa), Bir Tereddüdün Romanı ( Peyami Safa)

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler

Toplumcu gerçekçilerden farklı olarak insan gerçekliğini toplumsal yönüyle değil, psikolojik yönüyle anlatma gayreti içine girmişlerdir. Olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin iç dünyasını anlatmışlardır. Toplumda bireyin yabancılaşmasını anlatırken bunun sosyo-ekonomik yönünden çok bireyin ruh durumunu analiz etmeye çalışmışlardır. Psikolojik roman ve öyküde yazarın dikkati, bireyin iç dönüşümlerine ve manevi olarak yeniden doğuşuna yönelmiştir. Bu yüzden olay örgüsüne bağlı merak unsuru ikinci planda kalmış, bireyin ruh hali ve iç çatışmaları gerçekçi psikolojik tasvirlerle verilmiştir.cemalaksoy.org

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Sanatçıların Özellikleri

  • Bu gruptaki yazarlar bireyi anlatmak için düş analizi ve bilinç akışı gibi tekniklerden yararlanmışlardır.
  • Eserlerde bunalım, yabancılaşma, bireyin toplumla hesaplaşması, yalnızlık, sıkıntı, bilinçaltı, bireysel sorgulamalar gibi konular işlenmiştir.
  • Bu eserlerde mekan, olay ve zaman gibi öğeler birey üzerindeki etkisine göre yansıtılır.
  • Çağrışımlara açık, sanatsal bir üslupla ruh tahlillerine yer verilir.
  • Bu anlayışla eser veren sanatçılar Freud’un “psikanaliz” kuramından yararlanmışlardır.
  • Anlatımda iç konuşma ve bilinç akımı gibi bilimsel unsurların etkisi görülür.
  • Abdülhak Şinasi Hisar, Peyami Safa, Tarık Buğra, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mustafa Kutlu, Samiha Ayverdi, Selim İleri

Cevap Ver