Biyografi ile Otobiyografinin Farklı Yönleri

Biyografi ile Otobiyografinin Farklı Yönleri

Kişisel hayatı konu alan öğretici metinlerden biri de biyografi ve otobiyografidir. Bu iki metin türü birbirinden farklı özelliklere haizdir. Otobiyografi ve biyografiyi farklı özellikleri dikkate alarak karşılaştırırsak şunları söyleyebiliriz.

 

Biyografi

Otobiyografi

Farklı Yönleri

Üçüncü kişi ağzından anlatılır.

Anlatımda nesnellik ve ciddiyet ön plandadır.

Hayatı anlatılan kişi ile ilgili geniş bir araştırma yapıldıktan sonra yazılır.

Anlatım birinci kişi ağzından aktarılır.

Anlatıcı biyografi yazarına göre daha içten, öznel ve doğal bir anlatıma başvurabilir.

Kişi kendi yaşam hikayesini anlattığında araştırma yapması gerekmez.

Cevap Ver