Boccaccio Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Boccaccio Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri (1313-1375)

İtalyan edebiyatının önemli temsilcilerinden olan Boccaccio hakkında hazırladığımız ders notunu cemal aksoy. net sitesinden takip edebilirsiniz. Hazırladığımız ders notu sayesinde Boccaccio hakkında bilgi sahibi olacak, Boccaccio’un hayatı ve eserlerini tanımış olacaksınız. Boccaccio kimdir sorusuna cevap bulabilmek için cemal aksoy.net sitesini takip ediniz.cemalaksoy.org

 

Dünya edebiyatında ilk öykü sayılan “Decameron” ile Batı edebiyatını geniş ölçüde etkilemiştir. Yazı dili olarak Latincenin kullanıldığı on dördüncü yüzyıl İtalya’sında, başyapıtı “Decameron”u halk ağzıyla İtalyanca yazmış, bu kitabında hem bir çağın günlük yaşama biçiminden gerçekçi gözlemler aktarmış, hem de İtalyan dilinin daha sonraki gelişme aşamalarına kaynak oluşturacak bir düzyazı düzeni kurmuştur. Bir ara şiir yazmaya kalkışsa da Dante’nin ve Petrarca’nın yönleriyle  şiiriyle yarış edemeyeceğini anlayınca şiiri bırakır. “Decameron”un ardından sanatçı, yaşamı olduğu gibi kabullenen iç dünyasında kırgınlıkların, sıkıntıların ağır bastığı bir kötümserliğe yönelir. Yaklaşan yaşlılığın eşiğinde kendini Latin klasiklerini incelemeye, filoloji çalışmalarına verir.cemalaksoy.org

Eserleri:

Decameron: Öykü. 1348’de Avrupa’da büyük bir veba salgını olur. Salgın boyunca tanık olduğu olaylardan etkilenen sanatçı, 1348’de başlayıp bitirdiği bu yapıtında salgın günlerinin Floransa’sını ele alır. Yapıt, biçimsel yönleriyle  “ortaçağ” temalarına bağlı kalsa da ,hümanizmanın tohumlarını taşıyan bir kültürün habercisidir.

Cevap Ver