Boğumlama Nedir, Boğumlama Hakkında Bilgi

Boğumlama Nedir, Boğumlama Hakkında Bilgi

Boğumlama, seslerden oluşan hecelere gerekli ses değerlerini vererek bazı sesleri ve heceleri atlamadan, değiştirmeden, doğru, güzel ve iyi anlaşılabilecek bir şekilde sölemektir. Bunların yanlış kullanılması ses kusurlarını meydana getirir. Boğumlama kusurları şunlardır:

Boğumlama gecikmesi: Kişinin, sesleri yaşının getirdiği dil olgunluğu içinde telaffuz edememe durumuna boğumlama gecikmesi denir.

Ağır boğumlama: Bu tip boğumlama bozukluğu olanlar heceleri gereğinden fazla uzatarak konuşurlar. Uzatma çoğunlukla bir kelimenin bütün hecelerinde ve cümlenin de bütün kelimelerinde görülür. (cemalaksoy.org)Dil ve konuşma bozukluğu türlerinden en rastlanan ağır boğumlama, genellikle alışkanlık ve kötü örnek faktörlerine bağlıdır.

“Hakem” sözcüğünün ilk hecesindeki “a” harfinin uzatılması (haakem) örnek olarak verilebilir.cemalaksoy.org

Kekemelik: Damaktan gelen seslerle başlayan kelimelerin ilk sesini tekrar ede ede ve güçlükle söylemektir. Söz söylerken birdenbire duraklama, çoğunlukla buna katılan yüz buruşturması ve gerilme hareketiyle hecelerin tekrarlanmasından ibarettir.

Tutukluk: Söz söylerken bir hece üzerinde takılıp birkaç defa tekrarlanarak söylenir. Bu kusur, düşüncede kararsızlık, herhangi bir heyecan, sıkılganlık veya bir sinir bozukluğundan kaynaklanabilir.

Ekleme: Kelime sonunda genellikle okunmayan bir üzsüzü bir sonraki kelimenin başındaki ünlüye ekleyerek okuma.

Atlama: Hece atlayarak konuşmadır. “Kilitlemek” sözcüğünü “kitlemek” , “dakika” sözcüğünü “dakka” şeklinde söylemek gibi.

Gığılama: “r” ünsüzün, küçük dilin titremesiyle boğazda meydana gelmesidir.

Islıklama: “s” ünsüzün şiddetini abartmaktan ileri gelir. Dil üst dişlerin iç tarafına dayanıp hava dişlerin arasından sızarsa bu yanlış ortaya çıkar.

Gevşeklik: Bir boğumlama tembelliğinden ileri gelir. Bu bozukluğun önüne geçmek için dişler arasına bir kurşun kalemi sıkıştırıp heceleri söylerken onarın iyice anlaşılmasına çalışılır. Dişler arasından kale çekildiği zaman, boğumlama daha açık olarak anlaşılan bir biçim alıp dil, yanaklar ve dudaklar görevlerini yapmaya başlarlar.

Değiştirme: Bir ünsüzün yerine başka bir ünsüzü söyleme alışkanlığıdır. “j” yerine “z” söylemek, “ş” yerine “s” söylemek, “c” yerine “j” söylemek, “s” yerine “ş” söylemek gibi.

“şarj” yerine “şarz”

“paşam” yerine “pasam”

“kucak” yerine “kujak”

“sana” yerine “şana”

“merhem” yerine “melhem”

“birader” yerine “bilader” söylenmesi bu kusura örnek gösterilebilir.

Yutma: Genellikle içinde “h” ünsüzü bulunan kelimelerde sık görülür. “dershane” yerine “dersane” söylenmesi bu kusura örnek gösterilebilir.