Sözcüklerde(Kelimelerde) Anlam Özellikleri

Sözcüklerde(Kelimelerde) Anlam Özellikleri  Dil bilgisi konularından olan sözcüklerde anlam özellikleri konusu mühim bir konudur. Bu konunun kapsamı içerisinde yakın anlamlı sözcükler, çok anlamlılık, güzel adlandırma,...

Tartışma ve Tartışma Çeşitleri

Tartışma ve Tartışma Çeşitleri 10. sınıf dil ve anlatım konularından olan olan tartışma ve tartışma çeşitleri hakkında hazırladığımız ders notumuzu aşağıdan görüntüleyebilirsiniz. Panel, forum, sempozyum...

Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatım (Lirik Anlatım) Nedir, Hakkında Bilgi, Özellikleri

Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatım (Lirik Anlatım) Nedir, Hakkında Bilgi, Özellikleri Ölçü: Şiirde ahengi sağlamak için dizelerin belli kurallara göre oluşturabilmesidir. Türk edebiyatında şiirde aruz...

Zamirler( Adıllar), Zamir Çeşitleri

                  Zamirler( Adıllar), Zamir Çeşitleri İsimlerin veya söz öbeklerinin yerini tutan sözcüklere zamir(adıl) denir.’’Hasan, tahtaya gel!’’cümlesini’’Sen buraya...

Sözcük Türleri Zarf (Belirteç)

Sözcük Türleri Zarf (Belirteç) Fiillerin özelliklerini belirten sözcüklere zarf denir. Zarflar fiilleri durum, zaman, yer-yön, miktar ve soru bakımından etkiler. Zarflar kendi içinde durum (niteleme) zarfları,...

Sözcük Türleri Edat (İlgeç)

Sözcük Türleri Edat (İlgeç) Tek başında bir anlamı olmayan, cümlede farklı anlam ilgisi kuran sözcüklere edat denir. Çeşitli sözcüklere söz öbeği oluşturan edatlar, cümleden...

Gelecekten Söz Eden Anlatım Özellikleri

Gelecekten Söz Eden Anlatım Özellikleri  Gelecekten haber veren anlatım yöntemidir.  Bu anlatımın kullanıldığı metinler, geleceğe yöneliktir. Gelecekten söz eden anlatımda yazar, daha sonra gerçekleşecek olaylar ve...

Düşsel (Fantastik) Anlatım Genel Özellikleri

Düşsel (Fantastik) Anlatım Genel Özellikleri Olağanüstü olayların gerçek bir zemine oturulması ile ortaya çıkan anlatıma düşsel anlatım denir.  Düşsel anlatımda olaylar ne kadar olağanüstü görünürse görsün,...

Bağdaştırma Nedir, Türleri, Özellikleri

Bağdaştırma Nedir, Türleri, Özellikleri Bağdaştırma, kelimelerin yeni bir anlam ifade etmek için yan yana gelerek oluşturduğu söz gruplarına bağdaştırma denir. Örnek: kol böreği, baba ocağıcemalaksoy.org  Bağdaştırmalar...

Mizahi Anlatım ve Özellikleri

Mizahi Anlatım ve Özellikleri Güldürmeyi amaçlayan anlatım türüdür. Mizah, bireyin doğru bulduğu davranışları ile toplumun benimsediği davranışların çatışması ve birbiriyle örtüşmemesi durumunda ortaya çıkar. Mizah...

Ortaöğretim 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları 2017-2018

Ortaöğretim 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları 2017-2018 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanmakta olan yeni Türk dili ve edebiyatı öğretim...