Ana Sayfa 100 Soruda Türk Dili ve Edebiyatı

100 Soruda Türk Dili ve Edebiyatı

  Türk edebiyatı, dil ve anlatım dersleriyle ilgili hazırladığımız ders müfredatına uygun kısa kısa ders notlarını, konu anlatımı özetlerini ,kitap cevaplarını sizlerle paylaşıyoruz.

  Türklerin Tarih Boyunca Farklı Alfabeler Kullanma Sebepleri Nelerdir?

  Türklerin Tarih Boyunca Farklı Alfabeler Kullanma Sebepleri Nelerdir? Türkler tarih boyunca farklı alfabeler kullanmışlardır. Bu farklılığın sebepleri şunlardır: Farklı dinlerin etkisi Farklı kültürlerle etkileşim Dil devrimi

  Türklerin Tarih Boyunca Sırasıyla Kullandığı Alfabeler Nelerdir?

  Türklerin Tarih Boyunca Sırasıyla Kullandığı Alfabeler Nelerdir? Türkler tarih boyunca sırasıyla Göktürk, Uygur, Arap ve Latin alfabelerini kullanmıştır. Orta Asya devletleri SSCB'de iken Rus alfabesi...

  Tanzimat Edebiyatı Döneminde Çıkarılan Gazeteler ve Özellikleri

  Tanzimat Edebiyatı Döneminde Çıkarılan Gazeteler ve Özellikleri 1) Takvim-i Vekayi (olayların Takvimi) İlk resmi gazetedir. Adını II. Mahmut koymuştur. 1831 yılında yayımlanmaya başlamıştır.Daha çok resmi bildirileri...

  Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları Nasıl Yetişmişlerdir?

  Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları Nasıl Yetişmişlerdir? Tanzimat Edebiyatı sanatçıları toplumun üst kademesinden olan, eğitimli, zengin aristokrat kişilerdir. Bu sanatçılar daha çok devlet görevinde bulunan kişilerdir. Klasik...

  Tanzimat Öncesi Zihniyet ile Tanzimat Sonrası Zihniyetin Karşılaştırılması

  Tanzimat Öncesi Zihniyet ile Tanzimat Sonrası Zihniyetin Karşılaştırılması Skolastik düşünce, bilginin kaynağının Tanrı olduğunu açıklayan bir düşünce sistemidir. Orta Çağ Avrupa'sında kilisenin etkisinde gelişen skolastik...

  Destansı Anlatımın Kullanıldığı Metinler

  Destansı Anlatımın Kullanıldığı Metinler Destansı anlatım diğer adıyla epik anlatım destan, şiir, hikaye, tiyatro, roman gibi metin türlerinde karşımıza çıkmaktadır.

  Destansı Anlatımın Özellikleri

  Destansı Anlatımın Özellikleri Kahramanlar olağanüstü özelliklere sahiptir. Kahramanlar, sürekli hareket halindedir. Tarihi kişi ve olaylar anlatılır. Yiğitçe bir anlatıma sahiptir. Dil, sanatsal ve heyecana bağlı işlevde kullanılır.

  Hikaye ve Mesnevi Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

  Hikaye ve Mesnevi Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar Sanatsal metinler içerisinde yer alan hikaye ve mesneviyi karşılaştıracak olursak şu maddeleri açıklayabiliriz: Benzerlikler Her iki metin türü de olay...

  Manzume Örnekleri Kısa

  Manzume Örnekleri Kısa Ölçü ve kafiye gözetilerek yazılan metinlere manzume denir. Manzumelerin sanat değeri taşıyanlarına ise şiir denir. Manzumelerin içerisinde yer alan manzum hikaye ise ölçü...

  Yeni Lisan Makalesini Kim Yazmıştır?

  Yeni Lisan Makalesini Kim Yazmıştır? Milli Edebiyat Döneminin genel özelliklerini ve ilkelerini açıklayan Yeni Lisan makalesi Genç Kalemler dergisinde yayımlanmıştır. Yeni Lisan makalesini Ömer Seyfettin...

  Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır?

  Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır? Sanatsal bir metin olan roman, anlatmaya bağlı bir edebi metindir. Roman, uzun soluklu yazılardır. Kişi ve olay örgüsü bakımından hikayeye...

  Tarih Öğretmeni Sitesi