Söyleşmeye Bağlı Anlatım( Diyalog) ve Özellikleri

Söyleşmeye Bağlı Anlatım( Diyalog) ve Özellikleri En az iki kişinin karşılıklı olarak konuşmasına diyalog, bir kişinin kendi kendine veya kendi içinden konuşmasına monolog denir. Söyleşmeye...

Gelecekten Söz Eden Anlatım ve Özellikleri

Gelecekten Söz Eden Anlatım ve Özellikleri Gelecekte gerçekleşecek veya ya da gerçekleşeceği düşünülen olay ve durumları dile getiren anlatım türüdür. Bu anlatım türünde varsayımlar, tahminler...

Kanıtlayıcı, Öğretici, Açıklayıcı, Tartışmacı Anlatım Örnekleri

Kanıtlayıcı, Öğretici, Açıklayıcı, Tartışmacı Anlatım Örnekleri Kanıtlayıcı Anlatım: Sanatçı, güzelliği yaratan değil keşfeden adamdır. Çünkü sanat zaten var olan bir niteliği, güzelliği araştırmaktır. Sözgelişi güzel...

Anlatım Biçim ve Türleri

10. sınıf dil ve anlatım konularından olan anlatım türleri konusu hakkında hazırladığımız ders notumuzu cemalaksoy.org sitesinden görüntüleyebilirsiniz. Anlatım türleri konusu dil bilgisinin önemli konularındandır....

Sözlü Anlatım Türleri

10. sınıf dil ve anlatım ve 11. Sınıf dil ve anlatım ders konularından olan sözlü anlatım türleri ile ilgili ders notumuz aşağıdadır. Sunum, konferans,...

Sözcükte ve Söz Öbeğinde Anlam

Dil ve anlatım dersi konularından olan YGS, SBS, LYS, KPSS gibi önemli sınavlarda karşımıza çıkan sözcükte anlam konusuyla ilgili hazırladığımız ders notunu aşağıdan görüntüleyebilirsiniz....

Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır?

Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır? Sanatsal bir metin olan roman, anlatmaya bağlı bir edebi metindir. Roman, uzun soluklu yazılardır. Kişi ve olay örgüsü bakımından hikayeye...

Tarih Öğretmeni Sitesi