Aka Gündüz Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Aka Gündüz Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ( 1886-1958) Son devir hikaye ve romancısı; şair ve gazetecisidir. Önceleri Enis Avni, sonraları ise Aka Gündüz adıyla eserler...

Ali Fuat Başgil Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Ali Fuat Başgil Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri (1893-1967) Son dönemde yetişmiş büyük bir hukuk alimi olan Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil, “Gençlerle Baş Başa”...

Tahir Alangu Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Tahir Alangu Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ( 1916-1973) Şiirleri, eleştirileri, edebiyat, tarih ve halk bilim üzerine yazılan “Yurt, Tarihten Sesler, Yeni Türk, Değirmen, Gündüz, Yeni...

Muhsin Ertuğrul Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Muhsin Ertuğrul Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ( 1892-1979) Çağdaş Türk tiyatrosunun kurucusu, oyuncu, yönetmen, çevirmen ve fikir adamıdır. Çağdaş Batı tiyatrosunu Türkiye’de kurumsallaştırmıştır. Muhsin Ertuğrul Eserleri Araştırma: İnsan...

Selim Nüzhet Gerçek Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Selim Nüzhet Gerçek Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ( 1891-1945) Tiyatro eleştirileri kelime alarak bibliyografya çalışmaları yaptı. Tarihe ve tiyatro sanatına ilgisi nedeniyle gazetecilik de yaptı. Selim...

Recep Bilginer Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Recep Bilginer Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri (1922-2005) Sosyal sorunları ve köylünün sıkıntılarını işledi. Türk Dil Kurumu Oyun Ödülü’nü ve 1998 yılında Kültür Bakanlığı’nca verilen Devlet Sanatçısı...

Orhan Asena Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Orhan Asena Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Tiyatrolarında tarihsel olayların yanı sıra güncel olayların atmosferinden de yararlanmıştır. “Masal”, “Kıtkanaat” şiir kitaplarıdır. Eserlerinde “başkaldırı” teması hakimdir. Kahramanların “iç çekişlerini”...

Turgut Özakman Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Turgut Özakman Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri (1930-?) Kurtuluş Savaşını romansı bir dille anlatan “Şu Çılgın Türkler” adlı belgesel romanı, neredeyse Cumhuriyet tarihinin en çok satan...

Refik Erduran Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Refik Erduran Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Gazeteci ve oyun yazarıdır. Oyunlarında toplumsal bozuklukları işlemiştir. Tiyatro eleştirileri ve mizah hikayeleri yazdı. 1954’te “Yağmur Duası” adlı romanı ve gençlik anılarının...

Turan Oflazoğlu Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Turan Oflazoğlu Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Günümüz tiyatro yazarlarından olan Oflazoğlu, günlük gerçeklerle tarihsel olayları sanatın potasında eriterek işlemiştir. Tiyatrolarının konusunu Osmanlının buhranlı dönemleri oluşturur. Nietzche, Rilke,...

Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır?

Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır? Sanatsal bir metin olan roman, anlatmaya bağlı bir edebi metindir. Roman, uzun soluklu yazılardır. Kişi ve olay örgüsü bakımından hikayeye...

Tarih Öğretmeni Sitesi