Ana Sayfa Şair ve Yazar Servet-i Fünun Edebiyatı Sanatçıları

Servet-i Fünun Edebiyatı Sanatçıları

Servet-i Fünun Edebiyatı Sanatçıları, şair ve yazarları, edebi kişiliği, eserleri hakkında bilgiler vardır.

Cenap Şahabettin Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Cenap Şahabettin Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Servet-i Fünun Edebiyatının Tevfik Fikret’ten sonra en önemli şairidir. “Sanat sanat içindir.” Anlayışını benimsediği şiirlerinde Fransız şiirinin ses ve biçim...

Tevfik Fikret Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Tevfik Fikret Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Servet-i Fünun edebiyatının şiir alanında en önemli temsilcisidir. Parnasizmden özellikle Fransız Parnesyen Coppe’den etkilenen Tevfik Fikret, Türk şiirine birçok yenilik...

Mehmet Rauf Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Mehmet Rauf Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Tıpkı Halit Ziya gibi mensur şiirler, hikayeler, tahlil romanları yazan Mehmet Rauf’un hikaye ve romanlarında kendi hayatından kuvvetli izler...

Halit Ziya Uşaklıgil Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

Halit Ziya Uşaklıgil Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği Hayatı HALİT ZİYA UŞAKLIGİL 1868’de İstanbul’un Eyüp semtinde doğdu. Türk edebiyatının ilk büyük romancısı ve Servetifünun edebiyatının ustası olan...

Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır?

Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır? Sanatsal bir metin olan roman, anlatmaya bağlı bir edebi metindir. Roman, uzun soluklu yazılardır. Kişi ve olay örgüsü bakımından hikayeye...

Tarih Öğretmeni Sitesi