Modern Tiyatro ile Geleneksel Türk Tiyatrosunun Karşılaştırılması

Modern Tiyatro ile Geleneksel Türk Tiyatrosunun Karşılaştırılması Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Cemal Aksoy tarafından hazırlanan modern tiyatro ile geleneksel Türk tiyatrosunun karşılaştırıldığı ders notumuzu...

Geleneksel Türk Tiyatrosu ile Modern Türk Tiyatrosunun Karşılaştırılması

Geleneksel Türk Tiyatrosu ile Modern Türk Tiyatrosunun Karşılaştırılması Türk tiyatrosu, geleneksel Türk tiyatrosu ve modern Türk tiyatrosu olmak üzere ikiye ayrılır. Genel özellikleri bakımından ayrıntılı...

Orta Oyunu ve Özellikleri

Orta Oyunu ve Özellikleri Etrafı seyircilerle çevrili alan (meydan)  içinde oynanan bir oyundur.Bazı farklar olmakla birlikte orta oyunuyla Karagöz arasında çok büyük benzerlikler vardır. Diğer...

Hikaye (Öykü) Türünün Genel Özellikleri ve Türleri

Hikaye (Öykü) Türünün Genel Özellikleri ve Türleri Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların okuyucuya estetik zevk verecek şekilde kurgulanmasıyla oluşan kısa yazılara denir.Öyküde, bir olay ya...

Biçim Bilgisi ve Kök Çeşitleri

Biçim Bilgisi ve Kök Çeşitleri Türk dili ve edebiyatı 9 ders konusu da olan biçim bilgisi, kök, kök çeşitleri, sesteş kökler, kökteş(ortak) kökler ile ilgili...

Türk ve Dünya Edebiyatında Hikaye Türünün Tarihsel Gelişimi

Türk ve Dünya Edebiyatında Hikaye Türünün Tarihsel Gelişimi Tanzimat Edebiyatı ile Türk edebiyatında yer edinen hikaye türü, 9.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersinin de konusudur....

Olay Hikayesi İle Durum Hikayesinin Karşılaştırılması

Olay Hikayesi İle Durum Hikayesinin Karşılaştırılması 9.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2. ünite konusu olan hikayenin türleri vardır. Bu hikaye türlerinin kendine ait özellikleri...

Hikayede Konu, Tema ve Çatışma

Hikayede Tema, Konu, Çatışma Bu yazımızda anlatmaya bağlı metinlerden hikayede konu ve tema bulma konusuyla beraber tema ile çatışma arasındaki ilişki üzerinde duracağız. 9. sınıf...

Hikayede( Öyküde) Anlatım Teknikleri ve Özellikleri

Hikayede( Öyküde) Anlatım Teknikleri ve Özellikleri Her hikayede bir anlatım tekniği bulunmaktadır. Bu anlatım teknikleri tek başına kullanılabileceği gibi beraber de kullanılabilir. Bu yazımızda hikayede...

Kahraman Anlatıcının Bakış Açısı Nedir, Örnekleri

Kahraman Anlatıcının Bakış Açısı Nedir, Örnekleri Anlatmaya bağlı metinlerde karşımıza çıkan anlatıcının bakış açıları, 9.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi hikaye konusu ile ilgilidir. Kahraman...

Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır?

Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır? Sanatsal bir metin olan roman, anlatmaya bağlı bir edebi metindir. Roman, uzun soluklu yazılardır. Kişi ve olay örgüsü bakımından hikayeye...

Tarih Öğretmeni Sitesi