Ana Sayfa Türk Edebiyatı Ders Notları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Notları

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Notları

10. Sınıf Türk Edebiyatı konu anlatımı ders notları buradadır.

Destanlar ve Genel Özellikleri

Destanlar ve Genel Özellikleri Milletlerin hayatlarında büyük yankılar uyandırmış tarihi, toplumsal( savaş, göç, istila) veya doğal (yangın, salgın, hastalık) gibi olayların anlatıldığı, hayal unsurlarıyla süslenmiş...

Hakaniye Türkçesi (Karahanlı Türkçesi) Genel Özellikleri

Hakaniye Türkçesi (Karahanlı Türkçesi) Genel Özellikleri Türk edebiyatı 10. sınıf konularından olan Hakaniye Türkçesi ile ilgili bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Cemal Aksoy Hakaniye Türkçesi, Karahanlı Türkçesine veya Türkçenin...

Dede Korkut Hikayeleri

Dede Korkut Hikayeleri İslami dönem Türk edebiyatının ilk ürünlerinden biri olan Dede Korkut Hikayeleri hakkında hazırladığımız ders notunu cemalaksoy.org sitesinden takip edebilirsiniz. 10. Sınıf Türk edebiyatının önemli konularından olan İslami dönem...

Divan Şiirinin Genel Özellikleri

Divan Şiirinin Genel Özellikleri Divan şiiri kendine özgü bir zevk ve anlayış ortamında oluşmuştur. Bu ortam, İslami ögelerle saltanat anlayışının bir arada düşünüldüğü Osmanlı Devleti'ndeki...

Osmanlı Devleti Zamanında Nesirle Yazılmış Öğretici Metniler

Osmanlı Devleti Zamanında Nesirle Yazılmış Öğretici Metniler Tefsir kitapları: kur ’an ayetlerini yorumlayan kitaplar. Bu tür kitapların önemli bir bölümü Arapça ya da Farsçadan çevrilmiştir. Hadis...

Günümüzde Aşıklık Geleneği

Günümüzde Aşıklık Geleneği Âşıklık geleneği günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Fakat bu geleneğin engel olunamaz bir süreçten ötürü günümüzde farklı bir şekle büründüğü de bir gerçektir....

Destan Nedir, Özellikleri, Destan Türleri

Destan Nedir, Özellikleri, Destan Türleri Destanlar, ulusların başlarından geçen önemli olayları(savaş, göç, doğal afet, kıtlık vb.) ve bu olaylarda kahramanlık gösterenleri, olağan üstü nitelikler taşıyacak...

Türkünün Genel Özellikleri

Türkünün Genel Özellikleri Halkın ruh halini, derdini, neşesini, zevkini, dünya görüşünü, inancını, karşılaştığı olayları yansıtan; hece ölçüsüyle söylenmiş bent adı verilen ana bölümlere çoğu defa...

Maninin Genel Özellikleri ve Mani Çeşitleri

Maninin Genel Özellikleri ve Mani Çeşitleri Anonim Halk Şiiri Söyleyeni belli olmayan, halkın ortak malı olmuş şiirler, anonim halk şiiri olarak değerlendirilir. Mani ve türkü, bu...

Halk Şiirinin Genel Özellikleri

Halk Şiirinin Genel Özellikleri Gerek yapı gerekse tema bakımından İslamiyet’in kabulünden önceki Türk şiiri geleneğiyle benzerlikler gösterir.cemalaksoy.org Bu şiir geleneğinde eser verenlerin birçoğu, düzenli bir eğitimden...

Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır?

Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır? Sanatsal bir metin olan roman, anlatmaya bağlı bir edebi metindir. Roman, uzun soluklu yazılardır. Kişi ve olay örgüsü bakımından hikayeye...

Tarih Öğretmeni Sitesi