Ana Sayfa Türk Edebiyatı Ders Notları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Notları

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Notları

10. Sınıf Türk Edebiyatı konu anlatımı ders notları buradadır.

Halk Şiiri

Halk Şiiri Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden önce de edebi ürünler verdiklerini, bu dönemin Destan Dönemi olarak adlandırıldığını daha önce belirtmiştik. Türkler Müslüman olduktan sonra da...

Hümanizm Nedir, Hümanizmin İnsana Bakışı

Hümanizm Nedir, Hümanizmin İnsana Bakışı Hümanizmin Genel Anlamı: İnsanlık aşkı, insaniyete muhabbet, insancıllık- insancılık; insanı renk, ırk, din ve mevkisini dikkate almadan sevmek, onun hayrını...

Halk Şiirinin Gelişimi ve Genel Özellikleri

Halk Şiirinin Gelişimi ve Genel Özellikleri Sözlü edebiyat geleneği, Türklerin İslamiyet’i kabulüyle başlayan kültürel değişikliklere uyum sağlamış, özünü kaybetmeden biçim ve içerik bakımından bazı değişikliklere...

Yunus Emre’nin Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Yunus Emre’nin Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri İlahi denince akla ilk gelen isim Yunus Emre’dir. Yunus Emre, 13. Yüzyılın ikinci yarısı ile 14. Yüzyılın başlarında yaşamıştır....

15. yy. dan 19. Yy. ın Ortalarına Kadar Anadolu’da Sosyal, Siyasi ve Kültürel...

15. yy. dan  19. Yy. ın Ortalarına Kadar Anadolu’da Sosyal, Siyasi ve Kültürel Yapı 15.yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Fetret Devri’nden sonra, Çelebi Mehmed’in tahta çıkışıyla siyasi,...

11. ve 12. Yüzyılda Türklerin Sosyal, Siyasi Yapısı

11. ve 12. Yüzyılda Türklerin Sosyal, Siyasi Yapısı 10. sınıf Türk edebiyatı ders konularından olan ve İslamiyet dönemi Türk edebiyatının oluştuğu zemin hakkında hazırladığmız ders...

Köktürk Yazıtları ’nın Türkler İçin Önemi

Köktürk Yazıtları ’nın Türkler İçin Önemi Türk tarihi hakkında bilgi veren bu anıtlar, Türklere ait ilk yazılı belgelerdir. Köktürk Yazıtları'na (abide, anıt) Orhun Abideleri de...

Tasavvuf Nedir, Tasavvuf Düşüncesi ve Tasavvuf Terimleri

Tasavvuf Nedir, Tasavvuf Düşüncesi ve Tasavvuf Terimleri Tasavvuf, Tanrı, evren ve insan ilişkisini bir bütünlük içinde açıklamaya çalışan, tanrısal erdemlere benzemesini amaçlayan dinsel ve felsefi...

Türklerin islamiyeti Kabulü ile Birlikte Sosyal, Siyasal ve Kültürel Hayatlarında Meydana Gelen Değişimler

Türklerin islamiyeti Kabulü ile Birlikte Sosyal, Siyasal ve Kültürel Hayatlarında Meydana Gelen Değişimler Türk-İslam toplumlarında, kültürel hayat, İslam kültürünün etkisi altında gelişti. Türklerin bu çevreye...

Sözlü Edebiyat Dönemi Ürünleri-Koşuk

Sözlü Edebiyat Dönemi Ürünleri-Koşuk   Dini törenlerde doğmuş, din dışı alanlarda gelişmiştir. Aşk, tabiat, savaş, kahramanlık, gurbet gibi konularda söylenen lirik şiirlerdir. Sığır adı verilen av, şölen...

Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır?

Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır? Sanatsal bir metin olan roman, anlatmaya bağlı bir edebi metindir. Roman, uzun soluklu yazılardır. Kişi ve olay örgüsü bakımından hikayeye...

Tarih Öğretmeni Sitesi