Ana Sayfa Türk Edebiyatı Ders Notları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Notları

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Notları

10. Sınıf Türk Edebiyatı konu anlatımı ders notları buradadır.

Alp Er Tunga Sagusunun Konu, Yapı, Dil ve Anlatım Özellikleri Bakımından İncelenmesi

Alp Er Tunga Sagusunun Konu, Yapı, Dil ve Anlatım Özellikleri Bakımından İncelenmesi Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur   Begler...

Sözlü Edebiyat Dönemi Ürünleri- Sagu

 Sözlü Edebiyat Dönemi Ürünleri- Sagu Sözlü edebiyat döneminde sevilen bir kişinin ölümü üzerine söylenen yas şiiridir. Yuğ adı verilen özel törenlerde bir ezgi eşliğinde söylenir. Ölen kişinin...

Sözlü Edebiyat Dönemi ve Özellikleri

Sözlü Edebiyat Dönemi ve Özellikleri Yazının bulunuşundan önceki dönemlerde oluşmuş, halkın sözlü geleneğiyle varlığını sürdürmüş edebiyat anlayışına sözlü edebiyat anlayışı denir. Sözlü edebiyat döneminde, milletlerin...

Mit Kavramı, Mitoloji, Mitolojinin Oluşma Nedenleri, Türk ve Dünya Mitolojisi

Mit Kavramı, Mitoloji, Mitolojinin Oluşma Nedenleri, Türk ve Dünya Mitolojisi Mit kavramı Mit, geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisi ile biçim değiştiren, kainatın yaratılışı,...

Destan Dönemi ve Özellikleri

Destan Dönemi ve Özellikleri Milletlerin, tarihin çok eski çağlarında, olayların henüz kayda geçirilmediği zamanlarda yaşadığı devre destan dönemi diyoruz. Destan döneminde milletlerin yaşamını derinden sarsan...

İslami Dönem Türk Edebiyatı

İslami dönem Türk edebiyatı 10. Sınıf Türk edebiyatı ders konularındandır. Türklerin İslamiyeti kabulü ile başlayan bu süreç yüzyıllar boyunca devam etmiştir. İslami dönem Türk...

Yazılı Edebiyat Dönemi

10. sınıf Türk edebiyatı ders notlarını sizlerle paylaşıyoruz. 10. Sınıf Türk edebiyatı ders müfredatında İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, sözlü edebiyat dönemi, yazılı edebiyat dönemi,...

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Sözlü Ürünleri

10. sınıf Türk edebiyatı ders notlarını sizlerle paylaşıyoruz. 10. Sınıf Türk edebiyatı ders müfredatında İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, sözlü edebiyat dönemi, yazılı edebiyat dönemi,...

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

10. sınıf Türk edebiyatı ders notlarını sizlerle paylaşıyoruz. 10. Sınıf Türk edebiyatı ders müfredatında İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, sözlü edebiyat dönemi, yazılı edebiyat dönemi,...

Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır?

Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır? Sanatsal bir metin olan roman, anlatmaya bağlı bir edebi metindir. Roman, uzun soluklu yazılardır. Kişi ve olay örgüsü bakımından hikayeye...

Tarih Öğretmeni Sitesi