Ana Sayfa Türk Edebiyatı Ders Notları 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Notları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Notları

11. Sınıf Türk Edebiyatı konu anlatımı ders notları bulunmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi

Tanzimat Dönemi Edebiyatında Gazeteciliğin Önemi ve Yeri

Tanzimat Edebiyatında Gazeteciliğe Neden Önem Verilmiştir? Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında gazetenin önemi çok önemlidir. Tanzimat sanatçıları, gazeteye büyük önem vererek sanatlarını icra etmiştir. Peki, Tanzimat edebiyatında...
Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi

Tanzimat Tiyatrosunun Genel Özellikleri Maddeler Halinde

Tanzimat Dönemi Tiyatrosunun Genel Özellikleri Tanzimat tiyatrosunun genel özellikleri maddeler halinde sunulacaksa şu bilgileri verebiliriz: Bu dönemde yazılan tiyatro eserlerinden bir kısmı yazarların ilk kalem denemeleridir...
Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi

Hikaye ve Romanın Karşılaştırılması( Benzerlikler, Farklılıklar)

Hikaye ve Romanın Karşılaştırılması ( Benzerlikler, Farklılıklar) Gerçek ya da tasarlanmış olayların okuyucuda estik zevk uyandıracak biçimde kurgulanmasıyla oluşan kısa düz yazılara hikaye denir. Hikaye...

Geleneksel Türk Tiyatrosu ile Modern Türk Tiyatrosunun Karşılaştırılması

Geleneksel Türk Tiyatrosu ile Modern Türk Tiyatrosunun Karşılaştırılması Türk tiyatrosu, geleneksel Türk tiyatrosu ve modern Türk tiyatrosu olmak üzere ikiye ayrılır. Genel özellikleri bakımından ayrıntılı...

Anlatmaya Bağlı Metinlerin Yapı Unsurları Bakımından Değerlendirilmesi

  Anlatmaya Bağlı Metinlerin Yapı Unsurları Bakımından Değerlendirilmesi Anlatmaya bağlı metinleri yapı unsurları olan kişi, yer, zaman, mekan ve olay örgüsü öğelerine göre ele aldık. Bu...

Türk Edebiyatının Dönemleri (Devirleri)

Türk Edebiyatının Dönemleri(Devirleri) Türk edebiyatının dönemleri ile ilgili hazırladığımız bu ders notunda Türk edebiyatının üç ana dönemi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Daha fazla ders notu...

Şiir, Düz Yazı, Mensur Şiir Ortak Özellikleri ve Farklılıkları

Şiir, Düz Yazı, Mensur Şiir Ortak Özellikleri ve Farklılıkları Bu ders notumuzda şiir,mensur şiir ve düz yazıyı benzer ve farklı yönlerden karşılaştırdık. Genel özellikleri hakkında...

Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi Adlı Şiirinin Ahenk, Yapı, Söz Sanatları ve Dil ve Anlatım...

Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi Adlı Şiirinin Ahenk, Yapı, Söz Sanatları ve Dil ve Anlatım Özellikleri  Tanzimat dönemi şair ve yazarlarından olan Namık Kemal’în dillere pelesenk...

Osmanlı Devleti’nde Yenileşmeyi Hazırlayan Sebepler ve Tanzimat Fermanı’nın İlanı

Osmanlı Devleti’nde Yenileşmeyi Hazırlayan Sebepler ve Tanzimat Fermanı’nın İlanı Yenileşme dönemi, Osmanlı Devleti’nde siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda birçok değişikliği de ortaya çıkarmıştır. 16....

Osmanlıcılık Akımı, Özellikleri, Temsilcileri

Osmanlıcılık Akımı, Özellikleri, Temsilcileri Osmanlı aydınlarının Tanzimat'tan itibaren benimsediği fikir akımıdır. Avrupa devletlerinin sömürgeci anlayışları ve yüzyıllar öncesine dayanan Hilal-Haç kavgasının etkisiyle Osmanlı'ya saldırmaları sonucu...

Ortaöğretim 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları 2017-2018

Ortaöğretim 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları 2017-2018 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanmakta olan yeni Türk dili ve edebiyatı öğretim...