Ana Sayfa Türk Edebiyatı Ders Notları 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Notları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Notları

11. Sınıf Türk Edebiyatı konu anlatımı ders notları bulunmaktadır.

İslamcılık Akımı, Özellikleri, Temsilcileri

İslamcılık Akımı, Özellikleri, Temsilcileri "Ümmetçilik" olarak da adlandırılır. İslamcılık düşüncesü "ıslah, ittihad-ı islam, ihya, pan-İslamizm, tecdid" gibi kavramlarla da ifade edilmiştir. 19. yüzyılın ortalarında ortaya...

Yeni Lisan Makalesi, Bildirgesi

Yeni Lisan Makalesi, Bildirgesi Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem’in önderliğindeki Genç Kalemler ve Yeni Lisan hareketi, şu görüşü ortaya attı: “Milli bir edebiyat, ancak...

Milli Edebiyat Dönemi Öğretici Metinlerinin Özellikleri Maddeler Halinde

Milli Edebiyat Dönemi Öğretici Metinlerinin Özellikleri Maddeler Halinde Milli Edebiyat Döneminde yazılan öğretici metinlerin genel özelliklerini maddeler halinde aşağıya yazdık. Milli Edebiyat Döneminde en çok...

Milli Edebiyatın Özellikleri Maddeler Halinde

Milli Edebiyatın Özellikleri Maddeler Halinde Milli Edebiyat Döneminin genel özelliklerini maddeler halinde sıraladık. Milli Edebiyat Dönemi ile ilgili diğer paylaşımları sitemizden takip edebilirsiniz. Milli Edebiyatın Başlıca...

Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu

Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu XX.yüzyılın başlarında edebiyatımızda görülen "Osmanlıcılık" düşüncesi Osmanlı içindeki bazı azınlıkların milliyetçi tutumları, çeşitli savaşlar ve ayaklanmalar sonucu yerini "Türkçülük" ilkesine bırakır....

Serbest Müstezat Örnekleri

Serbest Müstezat Örnekleri Servet-i Fünun Edebiyatı Döneminde ve Fecr-i Ati Edebiyatı Döneminde Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Ahmet Haşim tarafındanşiirde kullanılan bir nazım şeklidir serbest müstezat....

Serbest Müstezat Nedir, Serbest Müstezat Genel Özellikleri

Serbest Müstezat Nedir, Serbest Müstezat Genel Özellikleri Türk edebiyatında ilk defa Servet-i Fünun Edebiyatında kullanılan, kaynağı Fransız edebiyatı olan serbest müstezat, divan şiirindeki müstezat nazım...

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında İlk Tiyatro Örnekleri ve Yazarları

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında İlk Tiyatro Örnekleri ve Yazarları →  Metne dayalı ilk tiyatro eseri Şinasi nin ‘’ Şair Evlenmesi ‘’ adlı komedisidir. Fransa’da bulundukları...

Servet-i Fünun Dönemi Edebiyatını Etkileyen Edebi Akımlar

Servet-i Fünun Dönemi Edebiyatını Etkileyen Edebi Akımlar A) Romantizm Romantizm akımı, Serveti Fünun Dönemi  eserlerinin oluşmasında doğrudan etkili olmamıştır. Bu akım bazı romanlarda kahramanları olusturmasında belirleyicidir:‘’...

Mensur Şiir, Özellikleri, Temsilcileri

 Mensur Şiir, Özellikleri, Temsilcileri Mensur şiir, hayal ve duyguların; ölçü, uyak, redif gibi şekle özgü sınırlayıcı öğelere bağlı kalınmadan şiirin ses ahenk, söyleyiş, tema özelliklerini...

Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır?

Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır? Sanatsal bir metin olan roman, anlatmaya bağlı bir edebi metindir. Roman, uzun soluklu yazılardır. Kişi ve olay örgüsü bakımından hikayeye...

Tarih Öğretmeni Sitesi