Ana Sayfa Türk Edebiyatı Ders Notları 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Notları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Notları

11. Sınıf Türk Edebiyatı konu anlatımı ders notları bulunmaktadır.

Servet-i Fünun Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri

Servet-i Fünun Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri 11.sınıf Türk edebiyatı Servet-i Fünun Edebiyatının belli başlı genel özellikleri hakkında bir ders notu hazırladık. Bu ders notunda Servet-i...

Servet-i Fünun Dönemini Etkileyen Siyasi, Sosyal, Kültürel Yapı

Servet-i Fünun Dönemini Etkileyen Siyasi, Sosyal, Kültürel Yapı Servet-i Fünun Edebiyatı ile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ders notunu aşağıda bulabilirsiniz. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni...

Servet-i Fünun Edebiyatının Oluşumu

Servet-i Fünun Edebiyatının Oluşumu Tanzimat; her alanda olduğu gibi edebiyatta da eski ile yeninin yan yana yaşandığı, çatıştığı bir dönemdir. Recaizade Mahmut Ekrem’in önderliğinde Servet-i...

Servet-i Fünun Dönemi Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinlerin Özellikleri

Servet-i Fünun Dönemi Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinlerin Özellikleri Bu dönem sanatçıları kaynak olarak Fransız edebiyatını esas alarak Batılılaşmaya yönelirler. Divan edebiyatından daha da...

Hüseyin Cahit Yalçın Hayatı- Edebi Kişiliği, Eserleri

Hüseyin Cahit Yalçın Hayatı- Edebi Kişiliği, Eserleri Hayatı  Hüseyin Cahit Aralık 1875’te Balıkesir’de doğdu. Ali Rıza Efendi’nin oğlu olan yazar, ilk eğitimini Aksaray’da ” Yakup Ağa”...

Servet-i Fünun Dönemi Anlatmaya Bağlı Metinlerin Genel Özellikleri

Servet-i Fünun Dönemi Anlatmaya Bağlı Metinlerin Genel Özellikleri Roman ve öyküde olaylar İstanbul’da geçer, kahramanların geniş ruh çözümlemelerine geniş yer verilmiştir. Kişilerle çevre arasında bağlantı kurulur. Kişiler...

Cenap Şahabettin’in Şiir ve Sanat Anlayışı

Cenap Şahabettin'in Şiir ve Sanat Anlayışı Cenap’ ın şiir estetiği , ilhamın sürüklediği bir yaratma süreci değildir. Cenap; ilhamın önemine inanmakla birlikte şiirin asıl yaratma...

2. Dönem Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri

2. Dönem Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri Sanatçılar toplumsal sorunlardan uzaklaşmış, “sanat için sanat” anlayışı benimsenmiştir. Dilde sadeleşme süreci durmuş, dil ağırlaşmıştır.cemalaksoy.org 1.Dönemde ortaya konulan yeni edebiyatın örneklerini...

1.Dönem Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri

1.Dönem Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri Tanzimat edebiyatının temel özellikleri bu dönemde ortaya çıkar. İbrahim Şinasi, Ali Suavi, Namık Kemal, Ziya Paşa, A. Mithat Efendi, A....

Abdülhak Hamit Tarhan Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Abdülhak Hamit Tarhan Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Köklü bir aileden gelen, tarihçi Hayrullah Efendi’nin oğlu olan Hamit İstanbul’da doğmuştur ve iyi bir eğitim almıştır. Doğu...

Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır?

Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır? Sanatsal bir metin olan roman, anlatmaya bağlı bir edebi metindir. Roman, uzun soluklu yazılardır. Kişi ve olay örgüsü bakımından hikayeye...

Tarih Öğretmeni Sitesi